Betaler oppreisning til misjonærbarn
(Foto: Anders Artmark Aanensen)

Betaler oppreisning til misjonærbarn

Misjonssambandet beklager håndteringen av saken til Liv Kristin Steen Brundtland og betaler ut en oppreisning på 750 000 kroner til misjonærbarnet.

Publisert: 22.03.24 KL. 01.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 05.04.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Liv Kristin Steen Brundtland gikk på internatskole i Taiwan som misjonærbarn i Misjonssambandet på 80-tallet. Der opplevde hun seksuelle overgrep som senere ble erkjent fra overgriperens side.

Hun har fortalt i podkasten «Misjonærbarna» sin historie, og om hvordan hun stevnet Misjonssambandet og Frikirken – noe som endte i en rettssak i 2013. I podkasten legger hun ikke skjul på den belastningen rettssaken var for henne.

Offentlig beklagelse

Nå publiserer Misjonssambandet en offentlig beklagelse for håndteringen av saken, og opplyser om at organisasjonen ønsker å gi Steen Brundtland om en oppreisning på 750 000 kroner.

Videre heter det i pressemeldingen at: «Denne oppreisningen er Misjonssambandets initiativ, Liv Kristin Steen Brundtland har selv ikke fremmet noe økonomisk krav i denne sammenheng.»

Det understrekes at «misjonærbarnsaken» ikke er avsluttet med dette. Organisasjonen fortsetter dialogen med Sendt bort som representerer flere misjonærbarn.

For noen dager siden ble det kjent at Misjonssambandet har betalt ut en tilsvarende sum til misjonærbarn Gunnar Hansen med tilhørende beklagelse.

Pressemeldingen er som følger:

Beklagelse fra Misjonssambandet til Liv Kristin Steen Brundtland

I mange år har «misjonærbarnsaken» vært tema i og rundt Misjonssambandet.

Internatordningen som skilte foreldre og barn, ivaretok ikke barnas behov for omsorg og nærhet til foreldrene. Ofte vernet heller ikke systemet barna mot krenkelser eller overgrep.

IRIS-undersøkelsen i 2009 bidro til å gi oss forskningsbasert kunnskap om følgene av internatordningen.  I forlengelsen av denne undersøkelsen kom Misjonssambandet sammen med NMS med en beklagelse der vi erkjente ansvar for de ordningene man hadde.

I ettertid må vi imidlertid erkjenne og beklage at Misjonssambandet som organisasjon ikke maktet å følge opp godt nok. Flere forsøkte å påpeke dette, deriblant Liv Kristin Steen Brundtland.

Hun stevnet Misjonssambandet og Frikirken, og i 2013 ble det rettssak der utfallet ble frifinnelse. For Misjonssambandet kan likevel ikke dette beskrives som en seier.

Misjonssambandet kom med en ny beklagelse til misjonærbarn i 2023. Der ble det sagt at ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar. I ettertid erkjenner vi at det i prosedyren i rettssaken ble lagt for lite vekt på organisasjonens ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar.

Vi vil beklage overfor Liv Kristin Steen Brundtland måten saken hennes ble håndtert på fra vår side.

Uten hensyn til juridisk ansvar vil vi gi henne en økonomisk oppreisning på kr 750.000,-

Denne oppreisningen er Misjonssambandets initiativ, Liv Kristin Steen Brundtland har selv ikke fremmet noe økonomisk krav i denne sammenheng.

«Misjonærbarnsaken» er ikke avsluttet med dette. Vi ønsker å anerkjenne misjonærbarnas historie, på godt og vondt, som en del av Misjonssambandets historie, og fortsette med å bygge opp kompetanse på tematikken rundt barn med oppvekst i utlandet.

Knut Espeland, leder av hovedstyret

Gunnar Bråthen, generalsekretær

Powered by Cornerstone