Marianne Skaiaa er tidligere ansatt i Misjonssambandet.
Marianne Skaiaa er tidligere ansatt i Misjonssambandet. (Foto: Privat)

Svar til Asle Jøssang

Det er særlig to ting jeg reagerer på i innlegget til Asle Jøssang om misjonærbarna.

Tekst: Marianne Skaiaa
Publisert: 30.03.24 KL. 08.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.56.
  • Annonse - FiH
    Annonse

 

Dette er et leserinnlegg som uttrykker innsendes meninger, og som ikke nødvendigvis reflekterer Utsyns synspunkter.

Send oss gjerne leserbrev til utsyn@nlm.no

På utsyn.no 25. mars skriver Asle Jøssang om historiene om misjonærbarna. Dette er en sak som har ridd Misjonssambandet som en mare og det har vært vanskelig for mange å forholde seg til den, inkludert meg selv. Jeg har ikke vokst opp på internatskole og skal ikke påberope meg å vite noe om hvordan det var, men jeg er «vokst opp» i Misjonssambandet og jeg har jobbet for Misjonssambandet.

De historiene som mange misjonærbarn har fortalt om omsorgssvikt og overgrep har gjort ett sterkt inntrykk på meg. Det har også måten Misjonssambandet har håndtert sakene på – eller mangel på sådan.

Jøssang har flere gode poeng i sitt innlegg. Selvfølgelig må det være plass til ulike narrativer og opplevelser. Mennesker er ulike, derfor vil også deres opplevelser være det. Det er allikevel særlig to ting jeg reagerer på i innlegget hans.

Ett «låst narrativ»?

Det første er at de vonde historiene til misjonærbarna «låser et narrativ» og at ingen bør forsøke å «eie» dette narrativet. Det er jeg helt uenig i.

Jeg mener at det nettopp er viktig å anerkjenne at mange hadde det vondt, opplevde omsorgssvikt og overgrep uten at dette ses på som en trussel mot eller minimerer den opplevelsen andre barn hadde. Det at fokuset er på de som hadde det vondt er viktig og på høy tid!

At det var flere som hadde gode opplevelser er jo veldig bra, men det hjelper jo ikke dem som ikke hadde det og som sliter med ettervirkninger resten av livet.

Jeg mener at man må kunne tåle å stå i det at oppmerksomheten er på de andre og ikke seg selv denne gangen. Fordi det er viktig og riktig.

Rett og galt

Det andre poenget til Jøssang som jeg reagerer på er at han viser til at det som skjedde med misjonærbarna nå bedømmes i etterpåklokskapens lys. Han viser til at det er nåtidens forståelser og prioriteringer som legges til grunn og at man snarere må se dette i lys av de forutsetningene som gjaldt da.

Det har vel aldri vært akseptert å ikke ta vare på de barna man har fått ansvar for?

Dette forstår jeg ikke. Det blir for enkelt å si at de overgrep og den omsorgssvikten som en del opplevde må tolkes i den tiden det skjedde. Man visste vel forskjell på rett og galt på 70- og 80-tallet også? Det har vel aldri vært akseptert å ikke ta vare på de barna man har fått ansvar for?

Vi kan ikke slå oss til ro med at de gjorde så godt de kunne – det var jo på langt nær godt nok. Hverken av flere av de som jobbet på internatene eller Misjonssambandet og dets ledere. Det var lederne som hadde ansvaret og de tok det ikke.

Burde visst bedre

«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør» ser ut til å ha vært og er fortsatt (?) holdningen. Man visste liksom ikke bedre. Men hva med i senere tid, da visste NLM bedre. I 2013 under rettsaken hvor Misjonssambandet skyldte på foreldrene og nektet å ta ansvar.

Jeg mener at det ble gjort store feil som ikke skal undergraves av at mange også hadde det bra.

Burde de ikke visst bedre da? Hvor ble det av den kristne nestekjærligheten da? Eller bare rett og slett ansvaret Misjonssambandet hadde som arbeidsgiver. Jeg mener at man burde visst bedre, både da og nå.

Jeg mener at det ble gjort store feil som ikke skal undergraves av at mange også hadde det bra.

Selv skammer jeg meg når jeg hører de historiene som kommer frem og håndteringen som er blitt gjort i etterkant.

En siste oppfordring til deg som ikke har hørt podkasten «Misjonærbarna» enda er å høre på brevet fra faren til Misjonssambandet etter rettsaken, det er fullt av skuffelse, det er sårt og det er vondt og det skjedde i 2013 ikke i 1972.

Marianne Skaiaa er tidligere ansatt i Misjonssambandet

Powered by Cornerstone