En presisering om prosessen
(Foto: Ragnhild Tegle)

En presisering om prosessen

Tekst: Gunnar Bråthen
Publisert: 16.02.24 KL. 02.06.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.31.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

Utsyn publiserte 15.02.24 en artikkel av Espen Ottosen under tittelen «De virkelig vonde historiene». Samme artikkel er blitt referert i Dagen og Vårt land.

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at utsagn i denne artikkelen har blitt opplevd som bagatelliserende og kan tolkes i retning av at Misjonssambandet nå har satt punktum i Misjonærbarnsaken. Det er viktig for meg å si at det ikke er tilfelle.

Den nevnte artikkelen er det Ottosen selv som skriver, med hovedanliggende å beklage en artikkel han skrev i Magazinet tilbake i 2007. Når det gjelder dialogen med organisasjonen Sendt bort så er det ledelsen i Misjonssambandets ved undertegnede sammen med Hans Arne Sanna og Ragnhild Myren som ivaretar denne.

Vi beklager at dette har skapt usikkerhet og frustrasjon blant mange misjonærbarn, der målet nå er å finne gode løsninger sammen.

Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet

Powered by Cornerstone