Espen Ottosen
Espen Ottosen (Foto: Misjonssambandet)
espu.png

Et nytt syn på ekteskapet.

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 27.12.23 KL. 09.59.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 08.27.
  • Forlagshuset Lunde
    Annonse

I oktober utga ni kristne organisasjoner – blant annet Misjonssambandet og Misjonssambandet Ung – en ressurs kalt «Identitet og seksualitet». Der undervises det om disippelskap, sex/ekteskap/singelliv, kjønn og identitet, homofilt samliv, porno og grenseoverskridende atferd.

Jeg synes at videoene som er laget, og det skriftlige materiale, holder høy kvalitet. Her kombineres tydelig veiledning ut ifra Bibelen med både varme og klokskap.

Likevel er det som forventet at kritikk rettes mot undervisningsopplegget.

Mer overraskende er det hvor respektløst biskop Kari Veiteberg opptrer. I et innlegg i Vårt Land nærmest latterliggjør hun de som mener at Bibelen er entydig i synet på ekteskapet. Og på biskopens offisielle Facebook-side 24/10 skrev hun: «Eg håpar at desse organisasjonane som laga dette undervisningsopplegget no trekkjer det tilbake og lagar noko som byggjer på god og sunn teologi».

Kunstig motsetning

Det bør ikke overraske Kari Veiteberg at mange, både i Den norske kirke og utenfor, ikke deler hennes vurderinger av hva som er god og sunn teologi.

Når biskopen påstår at kristne ikke tror på Bibelen, men på Gud, skapes en kunstig motsetning.

For det er Bibelen som viser oss hva kristne skal tro og tenke om Gud.

Veiteberg er biskop i en kirke der det skal være plass for to syn på ekteskapet. Mange har lenge spurt om kirken kan inkludere både prester som kaller homofile samlevende til omvendelse og de som velsigner homofile forhold. I lys av Veitebergs kritikk av det nye undervisningsopplegget – samt at hun uttalte i Pride-feiringen i Oslo at hun ikke «kan ansette noen som ikke vil vie alle» (VL 26/10) – er det fristende å profetere at mangfoldet snart vil bli borte.

Et ekko

Ofte reduseres en kirkelig samlivsdebatt til uenighet om homofili – og bare det. Dermed blir det vanskelig å oppdage at en helt ny forståelse av seksualitet og ekteskap har inntatt kirken. Dette ser vi tydelig når Veiteberg kritiserer nevnte ressurs for at den «hardnakka held fast på at ekteskapet berre er mellom kvinne og mann, og underforstått også at seksuelt samliv før ekteskapet er mot Guds ord» (VL 11/10). I tillegg er hun kritisk på sin Facebook-side til at ressursen kan «formidle både skuld og skamkjensle til dei mange som kjenner og har erfaring med kjærleik til menneske av same kjønn». Det samme gjelder for de «som har seksuelle erfaringar eller er sambuarar før dei giftar seg».

Oslos biskop kritiserer altså all veiledning som kan gi skyld og skamfølelse. Hun forkaster normen om ekteskapet som eneste ramme for seksuelt samliv. Lite tilsier at Veiteberg ser noen reell forskjell mellom samboerskap og ekteskap. Vi står altså overfor en biskop som velger å opptre som et ekko av vår samtid – og aksepterer fullt ut all samtykkende seksuell aktivitet.

Da er det enda godt at en ressurs med en helt annen teologi nå er utarbeidet. 

Powered by Cornerstone