Paul Bendor Samuel foran Oxford Center for Mission Studies som han leder.
Paul Bendor Samuel foran Oxford Center for Mission Studies som han leder. (Foto: Espen Ottosen)

Den jødiske misjonæren

Hans jødiske oldefar fra Litauen ble radikalt omvendt. Bestefaren drev jødemisjon. Faren stod sentralt i Wycliffe. Ikke overraskende leder Paul Bendor-Samuel et forskningssenter for misjon.

Publisert: 08.03.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.56.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

Paul Bendor Samuel

Familie: Gift med Elisabeth (Liz), fire sønner, fire barnebarn.

Arbeider: Leder Oxford Center for Mission Studies

– Min oldefar var en jøde fra Litauen, som rømte fra russisk forfølgelse på 1880-tallet. Han kom til England som en flyktning og fikk jobb i en fabrikk. Den som hadde ansvaret for ham i fabrikken, viste ham mye godhet og var en kristen.

– Deres relasjon førte til at han ble radikalt omvendt, forteller Paul Bendor-Samuel, som selv kaller seg for en «komplett jøde».

I et historisk perspektiv fikk omvendelsen store ringvirkninger. For flyktningens sønn ble prest – og sterkt engasjert i å bringe evangeliet til jøder, særlig i Øst-Europa og Tyskland.

Neste generasjon, og far til Paul Bendor-Samuel, hadde en doktorgrad i lingvistikk og arbeidet som misjonær og bibeloversetter både i Sør-Amerika og i Afrika.

Han stod også sentralt i utviklingen av organisasjonene Wycliffe og SIL, som driver med bibeloversettelse.

– Mine tre første leveår hadde jeg i Brasil, i Amazonas. Deretter bodde vi i Ghana og Nigeria frem til jeg var ti år, forteller Paul, som har fire søsken.

KJØPTE KIRKE

Utsyn møter ham på et kontor i et ærverdig kirkebygg i utkanten av Oxford i England. Kirken ble bygd i 1862 og fungerte som en lokal anglikansk kirke til 1982.

Da menigheten ble slått sammen med en nabomenighet, kom bygningen for salg. Oxford Center for Mission Studies kjøpte bygget året etter.

Siden 2016 har Paul ledet forskningssenteret.

– Vi driver et variert arbeid. Akkurat nå støtter vi omkring 90 personer som jobber med doktorgrad i misjonsstudier. De aller fleste tar studiene på deltid mens de står i en misjonærtjeneste, og så kommer de hit på kortere opphold.

– Vi tilbyr også andre typer forskningsprogrammer. I tillegg utgir vi et fagfellevurdert tidsskrift og forskningsbaserte bøker, forklarer Paul.

DROPPET GODE JOBBER

Ti år gammel kom Paul til England for å gå på internatskole. Som ung tenåring kjente han på en sterk trang til å bli lege. Målet var å jobbe der kristne ikke ble ønsket velkomne som misjonærer.

Under studietiden møtte han sin kone, som også er lege.

– Etter studiene fikk vi tilbud om gode jobber, men vi kjente et kall til misjonstjeneste.

Derfor studerte vi teologi og misjon i to år ved All Nations Christian College utenfor London. Deretter reiste vi til Nord-Afrika. Til sammen ble Liz og Paul – og etter hvert fire sønner – i en liten by i Nord-Afrika i tolv år.

Omtrent åtte og en halv million mennesker bodde i landet, inkludert i hovedstaden et stykke unna, mens antallet lokale kristne var omtrent ti personer.

– Det ble en svært formende periode. Bortsett fra teamet som vi var en del av, og noen få katolske nonner, var alle vi møtte, muslimer. I løpet av perioden fikk vi se etableringen av en kirke, og de unge, lokale troende ble mer modige. De valgte å dele troen med venner og kjente.

– Det var de, og ikke vi fra Vesten, som ble nøkkelen til at det ble nye kristne.

Vår rolle var å støtte dem, hjelpe dem og be med dem.

TIL MALAYSIA

For over 20 år siden, mens de tok et lite avbrekk i England etter intense år i Nord-Afrika, ble Liz og Paul spurt om å lede den internasjonale misjonsorganisasjonen Interserve International. De svarte ja.

Den tverrkirkelige organisasjonen startet opprinnelig i India i 1852, men hadde hovedkontoret på Kypros da Paul ble internasjonal leder. Deretter ble hovedkontoret flyttet til Malaysia, og i ti år ledet han arbeidet derfra.

Tilbake i England ble Paul spurt om å lede Oxford Center for Mission Studies som ble startet i 1983. Fortsatt er det Interserve International som betaler lønnen hans.

For ham er tjenesten i Oxford en naturlig forlengelse av et liv i misjonens tjeneste.

– Vi er opptatt av at forskningen ikke bare skal lede til avhandlinger av høy kvalitet, men hjelpe kirker i alle mulige kontekster å spørre: «Hvordan ser Guds rike ut her hvor vi er?», sier Paul.

Powered by Cornerstone