Avslår utvidelse av norsk skole

Avslår utvidelse av norsk skole

Den norske skolen i Nairobi, som eies av Misjonssambandet, har de siste årene måttet si nei til mange elever. Nylig avslo Utdanningsdirektoratet en søknad om å utvide godkjenningen fra 40 til 60 elever.

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 04.03.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.13.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

– Vi har anket avgjørelsen, og den skal behandles av Kunnskapsdepartementet. Vi har fått beskjed om at avgjørelsen kommer før sommeren, sier rektor Anders Skretting.

Den norske skolen i Kenya – i Kenya kalt Norwegian Community Scool (NCS) – ligger inne på ei stor tomt der også mange utsendinger for Misjonssambandet bor. Mange av elevene er barn av utsendinger, men også mange andre norske barn som bor i Kenya går på skolen.

Må si nei

– Vi synes det er fint at skolen er attraktiv også for andre. Den er gratis for alle barn med norsk pass. Vi tror at tilbudet vi gir er viktig for nordmenn som bor i Kenya for en periode.

– For noen barn er dette en god måte å holde kontakt med norsk språk og norsk kultur, sier Skretting.

De siste årene har skolen måttet si nei til flere elever. I tillegg er det uheldig at ikke alle barna til familiene som går på familiebibelskolen Tid Familie fra januar til mars kan skrives inn på skolen.

Avslag

I februar 2023 søkte Den norske skolen om å få utvidet godkjent elevtall fra 40 til 60 elever.

I avslaget fra Utdanningsdirektoratet, som kom omtrent nøyaktig ett år senere, blir det understreket at terskelen for å utvide norske skoler i utlandet skal være høy. I tillegg blir noen av tallene i det fremlagte budsjettet problematisert.

– Vi har nå klaget på avslaget og forsøkt å gi utdypende informasjon om detaljer i budsjettet vi har sendt inn. Så håper vi på et positivt svar fra departementet.

Powered by Cornerstone