F.v. Jarle Naustvik (Sendt bort) Ragnhild Myren (Misjonssambandet) Hans Arne Sanna (Misjonssambandet) Målfrid Kvalo Ljønes (Sendt bort) Gunnar Bråthen (Misjonssambandet). Ikke tilstede på bilde (med i møte via teams) Anne Marit Naustvik fra Sendt bort.
F.v. Jarle Naustvik (Sendt bort) Ragnhild Myren (Misjonssambandet) Hans Arne Sanna (Misjonssambandet) Målfrid Kvalo Ljønes (Sendt bort) Gunnar Bråthen (Misjonssambandet). Ikke tilstede på bilde (med i møte via teams) Anne Marit Naustvik fra Sendt bort. (Foto: Sendt bort)

Vilje til forsoning og handling

En måned etter at det ble kjent at en gruppe tidligere misjonærbarn etablerte støttegruppen Sendt bort, møttes ledelsen i Misjonssambandet og styret i Sendt bort i går til et innledende møte rundt Misjonærbarnsaken.

Publisert: 14.02.24 KL. 02.15.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.05.
  • Annonse - FiH
    Annonse
Dette er i sin helhet en pressemelding fra Sendt bort og Misjonssambandet, og ikke et journalistisk produkt fra Utsyn.

Det ble et positivt og konstruktivt møte hvor begge parter ser en klar gevinst i å samarbeide om å finne en god felles løsning på saken.
Vi i Misjonssambandet opplevde at det ble et godt møte, og at dialogen var god. Møtet viste oss at vi har samme mål, sier Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet.

Vil bygge bro

I møtet fikk partene diskutert og avklart forventninger til hverandre og prosessen foran oss, og vi ble enige om noen tydelige kjøreregler for videre dialog. Partene er videre enig om at det er en gjensidig vilje til å forsøke å bygge bro over tidligere uenigheter, og fokusere på det viktige arbeidet som nå ligger foran oss.
Vi i Sendt bort opplever at det i møte ble lagt et godt fundament for en konstruktiv prosess. En prosess vi håper og tror kan lede frem til gode løsninger for misjonærbarna, sier Anne Marit Naustvik, styreleder i Sendt bort.

Enes om flere punkt

Partene fikk også diskutert litt overordnet rundt mål og konkrete tiltak, og det er en gjensidig opplevelse at det er flere punkter begge parter kan enes om.
Sendt bort har gode og konkrete innspill som vil være et godt fundament for et videre samarbeid. Vi ser også at Sendt bort kan nå ut til en gruppe som vi ikke har greid å nå ut til, noe vi er takknemlige for. Vi opplever Sendt bort som dyktige og ryddige og vi er optimistiske og ser frem til en god dialog videre, sier Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet.

Neste møte i mars

Det ble klart i møte at begge parter ønsker en grundig, men også effektiv prosess. Partene har en felles vilje til å komme raskt i gang med å konkretisere mulige tiltak i en handlingsplan.

Vi opplever at det er en tydelig vilje til å ta tak i denne saken fra Misjonssambandet sin side nå. Dagens møte bærer bud om at det er mer enn bare ord og lovnader. Nå gjenstår det å se om vi sammen kan etablere gode løsninger, sier Anne Marit Naustvik, styreleder i Sendt bort.
Møtet ble avsluttet med en enighet om å møtes igjen allerede i starten av mars. Partene vil da starte arbeidet med å konkretisere forslag til tiltak i en felles handlingsplan, samt definere opp tydelige milepæler for prosessen videre.

Denne uttalesen er skrevet i samarbeid av Jarle Naustvik (Sendt bort), Målfrid Kvalo Ljønes (Sendt bort), Anne Marit Naustvik (Sendt bort), Ragnhild Myren (Misjonssambandet), Hans Arne Sanna (Misjonssambandet), Gunnar Bråthen (Misjonssambandet).

 

Powered by Cornerstone