Arne Redse fra sin avskjedsforelesning på Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Arne Redse fra sin avskjedsforelesning på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (Foto: Fjellhaug)

– En av våre beste teologer og tenkere

Tekst: Frank-Ole Thoresen
Publisert: 02.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 06.39.
  • Annonse - FiH
    Annonse

Vår gode kollega og venn, Arne Redse, døde 29. november, 73 år gammel. Han vokste opp som bondesønn på Sunnmøre. Etter fullført artium i 1969 ble det først studier ved Misjonsskolen på Fjellhaug, før det bar videre til Menighetsfakultetet hvor han ble teolog og tok praktikum. Her møtte han også Ingvild som ble hans livsledsager. Senere ble det mange år som prest, først i Oslo og deretter i Hong Kong.

Misjonsvitenskap.

Etter misjonærtjenesten gikk veien i 1994 til Volda Lærarhøgskule (Høgskulen i Volda) og et tiår senere, i 2005, ble Arne ansatt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Året etter disputerte han for Ph.d. graden og samme år ble han professor i misjonsvitenskap. Gjennom resten av sitt yrkesaktive liv kombinerte han en stilling ved Høgskulen i Volda og tjenesten ved Fjellhaug.

Det ble mange timer på nattbussen mellom Volda og Oslo. Arne kom til Fjellhaug på et tidspunkt hvor det var et stort behov for faglig utvikling og kompetanse, og Arne ble en drivkraft i dette arbeidet. Mange kollegaer har nytt godt av hans velvilje, nyttige tilbakemeldinger og et genuint ønske om at andre skulle lykkes. Arne var alltid vennlig og klok i sine tilbakemeldinger, og i kollegiet på Fjellhaug var han en høyt verdsatt medarbeider.

Han tok ikke ordet dersom han ikke hadde noe viktig på hjertet, men når han gjorde det ble han lyttet til.

Teolog og tenker.

Gjennom mange år har Arne stått bak en imponerende forskningsproduksjon, og alt hans arbeid har vært preget av grundighet og vilje til å ta tak i krevende problemstillinger innen misjonsteologien. Med Arnes bortgang mister vi en av våre beste teologer og tenkere. I klasserommet utmerket Arne seg med samme type grundighet. Mange studenter har hatt glede av hans detaljerte forelesningsnotater. Det er bare fire år siden Arne holdt sin avskjedsforelesning ved Fjellhaug.

Med vemod har vi mottatt meldinger om sykdom og svekket helse, frem til beskjeden kom om at livet var over. Til tross for sykdom benyttet han de ledige øyeblikkene til det som gav ham så mye glede. Han skrev. Samme dag som meldingen om hans bortgang nådde oss, mottok vi også hans siste bok fra trykkeriet, en solid lærebok i misjonsteologi.

Tittelen får stå som en overskrift over det som har vært fokus i Arnes tjeneste og livsverk, Sendt av Gud til alle folkeslag.

På Fjellhaug vil vi huske Arne som en trygg, vennlig og varm kollega. Våre tanker går i dag først og fremst til Ingvild og den nærmeste familien som vil kjenne sterkest på savnet.

Vi lyser fred over Arne Redses gode og lyse minne. 

Frank-Ole Thoresen er rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Powered by Cornerstone