Vandrer med frimodige, lokale kristne
(Foto: Taha Loukil / Unsplash.com)

Vandrer med frimodige, lokale kristne

Stedlig representant «Ove» i Misjonssambandet Nord-Afrika forteller at det er store muligheter til tross for sterke restriksjoner.

Tekst: Elise Haugland
Publisert: 24.06.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 13.07.24 KL. 05.29.
  • Lunde
    Annonse

– Hva er siste nytt fra Nord-Afrika?

– Migrasjon er et hett tema i Nord-Afrika. Mange krysser Sahara og venter på muligheten til å krysse Middelhavet. Dette skaper lokale spenninger mellom immigranter og lokale innbyggere. Stor arbeidsledighet fører også til at nasjonale borgere drømmer om jobbmuligheter i Europa og Nord-Amerika.

– Hva er siste nytt fra Misjonssambandets arbeid i Nord-Afrika?

– Gjennom kontakten vi har med det lokale kristne fellesskapet, ser vi at immigranter og nasjonale finner sammen i troen. Vi erfarer at endel immigrerte studenter ønsker å være et kristent vitnesbyrd gjennom sine studier og inn i et arbeidsliv i regionen. Vi får lov til å være med å utruste denne gruppen til en fremtid som teltmakere.

– Hvilke muligheter og utfordringer ser du for Misjonssambandets arbeid i Nord-Afrika?

– I en region med sterke restriksjoner på kristen virksomhet, opplever vi at vi får gode muligheter i tjenesten. Lokale kristne er modige og frimodige, som medvandrere opplever vi en gjensidig støtte både med tanke på utrustning og oppmuntring i troen og tjenesten.

– Den store utfordringen er den store folkemengden i området som er lagt på vårt hjerte. Om vi kjenner etter, så føler vi oss både sårbare og få. Men vi ser muligheten i den kontakt og relasjon våre utsendinger får stå i overfor den enkelte. Samtidig ønsker vi å berøre familier. Å nå barn og ungdom i regionen representerer en stor utfordring.

– Hva er planene framover?

– Vi jobber med å etablere oss juridisk i regionen, det er en krevende prosess, men vi tror og håper at vi vil finne gode løsninger. For vi ønsker å være synlig til stede i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være tilgjengelige og vise at vi har tid. Vi ønsker de individuelle, personlige samtalene om tro og tvil. Fordi vi ønsker å være medvandrere med Guds elskede i Nord-Afrika.

– Så drømmer vi om at våre prosjekter får formidle Guds kjærlighet og omsorg for dem vi kommer i kontakt med.

Powered by Cornerstone