Olof Edsinger har skrevet den nye boken om åndsmakter.
Olof Edsinger har skrevet den nye boken om åndsmakter. (Foto: Bård Bøe)

Åndskamp i ny bok

Olof Edsinger skriver om kampen mellom Gud og Satan. Det er en klar presentasjon av Bibelens undervisning om demonene, men boka kan være tøff å lese for sarte sjeler.

Tekst og foto: Bård Hauge
Publisert: 17.11.23 KL. 01.45.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 08.26.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Farlige for fienden. En bok om den åndelige kampen – og hvordan den kan vinnes.

Olof Edsinger.
Lunde forlag, 2023.
204 sider.

Den svenske forfatteren og kristenlederen Olof Edsinger har kommet med ei bok om demonologi og en kristens kamp mot djevelen og det onde. Som bokas tittel og undertittel indikerer, er han sikker på at den kampen både kan og vil den kristne, som er «i Kristus», gå seirende ut av.

Luthersk karismatikk.

Edsinger, som er generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, er best kjent i Norge for sin heroiske kamp for en bibelsk forståelse av kjønn og seksuelt samliv og en rekke bøker og artikler om Pride og hbtq-tematikk.

Åndskamp i ny bok

Hans ståsted er, som han også presiserer i den foreliggende boka, i en frikirkelig karismatikk på luthersk og evangelikal grunn. Han er også inspirert av den kristne forbønns- og utfrielsestjenesten.

Teologien.

I denne boka skriver han særlig om kampen mellom Gud og Satan, som siden syndefallets dag utspiller seg midt i menneskenes verden.

Den gjør seg gjeldende i og omkring alle kristne som bekjenner Jesu navn. Både Bibelen og den allmenne erfaringen støtter dette. Gjennom syndefallet fikk Den onde og hans medspillere innpass i vår verden, hevder Edsinger.

Ut fra tekster i Johannes’ åpenbaring finner han at 1/3 av de opprinnelige englene fulgte med i Satans opprør mot Gud, og at disse nå er demoner i et hierarkisk system i himmelrommet. De har fremdeles rett til sine opprinnelige maktsfærer og posisjoner, siden Gud ikke angrer sitt kall og sine nådegaver, argumenterer Edsinger. Her synes jeg det blir vanskelig å følge ham og finne tydelig bibelsk belegg for resonnementet.

God rådgiver.

Det beste med boka er dens klare presentasjon av Bibelens undervisning om demonene og deres virkeområde, og at den så tydelig proklamerer Kristus som seierherre over dem.

Mennesker kan komme inn under ondeånders innflytelse hvis de på gitte premisser slipper dem inn i sitt liv. Men i Jesu navn kan de settes fri. Edsinger skriver konkret og praktisk om utfrielsestjenesten som Jesu Kristi kirke har adgang til.

Her vil det være uenighet om enkelte praktiske detaljer, men så langt jeg kan se er Edsinger her en god rådgiver.

Det forhindrer ikke at boka kan være tøff å lese for sarte sjeler. 

Powered by Cornerstone