Skal UL ha en fremtid i samme drakt som i dag, må økonomien bedres på sikt.
Skal UL ha en fremtid i samme drakt som i dag, må økonomien bedres på sikt. (Foto: Joakim Salmelid)

Usikker fremtid for UL

– Nå har vi en redningsaksjon for å kunne beholde UL slik vi kjenner festivalen, sier Hans Kristian Skaar, leder for Misjonssambandet ung.

Tekst: Hanna Marie Haug
Publisert: 21.03.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.19.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

I fjor gikk UL med omtrent to millioner i underskudd, ikke medregnet gaveinntekter på rundt én million. Leder i Misjonssambandet ung, Hans Kristian Skaar legger ikke skjul på at den økonomiske situasjonen er krevende.  

Usikker fremtid for ULLeder for Misjonssambandet ung, Hans Kristian Skaar.Foto: Misjonssambandet ung

– Det er vanskelig å se for seg at vi er i stand til å arrangere en festival som nå, fremover - hvis det ikke skjer noe, sier han.  

Deltakernedgang 

Festivalens utgifter har ikke blitt så mye høyere med årene, så det meste handler om inntektstap, forteller Skaar.  

UL har slitt økonomisk siden 2014, men det ble ytterligere forsterket etter pandemien.

– I all hovedsak er det på grunn av deltakernedgang, og også at vi har litt færre sponsorer. Vi har færre deltakere over 20 år sammenlignet med tidligere, sier han, og legger til at pandemien forverret utviklingen. 

– UL har slitt økonomisk siden 2014, men det ble ytterligere forsterket etter pandemien. Vi merker konsekvensen av at tre årskull ikke fikk for vane å dra på festival om sommeren, sier han.   

Skaar forteller videre at de har forsøkt å grave i hvorfor det kommer færre deltakere over 20 år, men uten hell. 

– UL er det mest gjennomevaluerte arrangementet vi har, men vi har ikke klart å finne ut om den gruppen er mindre fornøyd med noe. Vi tror heller det har utviklet seg en kultur hvor man føler seg for gammel for UL tidligere enn før. 

Kostnader og pris

Og det er ikke bare bare å kutte i kostnadene heller. 

– De store utgiftene som hall, lyd, lys og bilde er vanskelige å gjøre noe med hvis man vil beholde UL i dagens form. Da må vi heller lage et helt annet arrangement. Å arrangere aktiviteter og å leie inn talere og artister er en forholdsvis liten del av budsjettet, sier han.  

Det er vanskelig å se for seg at vi er i stand til å arrangere en festival som nå, fremover - hvis det ikke skjer noe.

Å øke billettprisen er heller ikke aktuelt. 

– Det har vært en gradvis økning i pris, men vi tror ikke betalingsviljen er mye høyere enn det vi ligger på i dag, sier Ung-lederen.

Redningsaksjonen 

Samtidig som han lover at det ikke vil bli omveltende endringer på UL de neste to–tre årene, er situasjonen så alvorlig at Skaar ikke tror dette er noe man kan leve med over lang tid.  

– Nå har vi en redningsaksjon for å kunne beholde UL slik vi kjenner det, sier han. 

Og redningsaksjonen består av flere trinn: 

– For det første må vi innse at folk ikke kommer på UL av seg selv, og at den beste måten å rekruttere flere på er gjennom relasjoner. Det er en dugnad vi gjerne vil ha flere med på. Så er sponsorer viktig, og satsingen på UL +.

Nå har vi en redningsaksjon for å kunne beholde UL slik vi kjenner det.

– Sist men ikke minst må vi fortsette å lage en festival der ungdommer får møte evangeliet og ha den beste uka i livet, sier Skaar. 

UL+ er et ekstratilbud for deltakere som er 22 år eller eldre. En festival i festivalen, som det står på ULs nettside.  

Tjener på det 

Og Skaar tror det er håp for UL sin framtid. 

– Det er et annet åndelig klima nå enn for noen år siden. Mange unge er nysgjerrige på tro, og mange brenner for misjon. Vi vil utvikle UL videre, og samtidig har vi ingen planer om å endre vår identitet: forkynnelse og misjon skal stå i sentrum.  

Han legger også til at nettopp dette er noe av det deltakerne setter mest pris på. Og at arrangementet betyr noe utover seg selv, er han ikke i tvil om. 

Forkynnelse og misjon skal stå i sentrum.

– Det betyr nok faktisk mer for Misjonssambandet generelt, enn for oss som ungdomsorganisasjon, sier Skaar og forklarer:

– Det er det største stedet for rekruttering av faste givere, og vi rekrutterer både elever og lærere til Misjonssambandets skoler. Man tjener nok på at arrangementet finnes, selv om det skulle gå i minus. Men vi må finne et mer bærekraftig sted å være økonomisk.

Powered by Cornerstone