Fra lanseringen av Bibel2024
Fra lanseringen av Bibel2024 (Foto: Sverre Bøe)

På lansering av Bibel2024

Interessen var stor da Bibel2024 ble lansert med bidrag fra blant annet Svein Tindberg og Jorunn Økland. Fast Grunns redaktør var på plass, men falt fullstendig gjennom i bibelquizen.

Tekst: Knut Kåre Kirkholm
Publisert: Publisert: 14.03.2024
Oppdatert: 20.03.24 KL. 12.00.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Bibel2024

Ble lansert 13. mars 2024.

Har et førsteopplag på 101 000 eksemplarer.

Utgis av Bibelselskapet.

Er en revisjon av Bibel 2011 gjort av et team ledet av Hans-Olav Mørk.

Det var et yrende liv i Wergelandssalen på Litteraturhuset da Bibelselskapet onsdag 13. mars hadde lansering av Bibel2024.

Det var et åpent arrangement for alle som er interessert i Bibelen.

Det er sikkert ikke ofte disse salene har så høy tetthet av teologistudenter og -professorer, i tillegg til tidligere (og kanskje også kommende) biskoper.

Bibel2024 er en revisjon av Bibel2011, særlig av Det nye testamentet. På «Fjellhaug-benken» midt i salen fulgte flere av oss nøye med på de ulike foredragene og presentasjonene.

Bakepapir og bibelpapir lages nemlig av samme masse. Sigarettpapir også, forresten.

På lansering av Bibel2024

De ulike bidragsyterne kom med både humor og alvor, og viste både ærbødighet og lekenhet i møte med arbeidet som er gjort.

Blant annet fikk vi vite at papirprisen ble drevet opp av at så mange tok til å bake under pandemien. Bakepapir og bibelpapir lages nemlig av samme masse. Sigarettpapir også, forresten.

– Imponerende vakkert

Av mer faglig art, fikk vi en spennende innføring i arbeidet med designet. Bibel2024 kjører to spor når det gjelder design.

I kjent bibeltradisjon har de utgaver med klassisk design med teksten i to spalter, skinninnbinding, bokmerker og alt som en vanlig bibelbruker føler at hører med.

Men de har også laget en utgave der teksten står i én spalte, der alle fotnoter er fjernet og der det er gitt rikelig plass til kunst og skjønnhet.

På lansering av Bibel2024

Det var imponerende vakkert.

Temaer for debatt

Leder av oversettelsesutvalget, Jorunn Økland, hadde så en presentasjon av arbeidsprosessen og en del av valgene som er gjort i arbeidet. De har lest gjennom tusenvis av sider med respons fra bibelbrukere og forskere, og arbeidet ut fra det.

Alt dette er ting som helt sikkert vil bli debattert i tiden framover.

Noen ting de har arbeidet med er mer bruk av kjønnsinkluderende språk, en grundig gjennomgang av måleenhet for vekt, avstander og pengeverdi, de har gjort en del arbeid med tekstgrunnlaget og presentasjonen av dette.

Alt dette er ting som helt sikkert vil bli debattert i tiden framover.

Bibelformidling

Etter disse faglige bidragene hadde Svein Tindberg en flott halvtime der han øste fra sin lange erfaring som formidler av bibelstoff i teateret og demonstrerte hvor mye en fortellers kroppsspråk, mimikk, bruk av pauser, vektlegging av ord osv. har å si for hvordan vi hører Bibelens ord. 

Mellom alle innslagene var det rikelig med pauser, hvor man kunne hilse på gamle og nye kjente og, ikke minst, kjøpe seg en bibel.

Bibelquiz

Mange, meg selv inkludert, satt mye av tiden og lyttet dels til foredragene og dels skannet sidene i Bibelen på jakt etter større og mindre endringer, som vi så diskuterte og vurderte i pausene.

Undertegnede falt dessverre fullstendig gjennom.

Kvelden ble avsluttet med en bibelquiz på Kahoot. Den avslørte at det samlet sett var et imponerende høyt kunnskapsnivå i salen. Undertegnede falt dessverre fullstendig gjennom. Ingen hadde fortalt meg at man også må trykke «send inn svaret» for å få full uttelling.

Bibelen fikk jeg heldigvis kjøpt – på papir, uten knapper og apper.
 

I Utsyn nummer 4 vil Knut Kåre Kirkholm og Sverre Bøe gå grundig i gjennom den nye bibeloversettelsen.

Powered by Cornerstone