Espen Ottosen
Espen Ottosen (Foto: Misjonssambandet)

En perfekt kostnadstorm

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 01.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.26.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

Den aller første lederartikkelen jeg skrev i Utsyn, for litt over 20 år siden, hadde tittelen «18 millioner». Bakgrunnen var at regnskapstallene for 2002 viste et så stort underskudd. Konsekvensen ble flere år med nedskjæringer. Misjonærtallet falt. Det samme gjaldt for antallet ansatte i Norge.

De siste årene har den økonomiske situasjonen vært langt bedre. De fleste årene har endt med små overskudd. De testamentariske gavene har vært høyere enn budsjettert, og år for år har gjenbruksbutikkene overført stadig flere millioner. Tilbake i 2002 hadde vi ikke denne inntekten. I år vil Gjenbruken bidra med mer enn 40 millioner kroner. I tillegg kommer antagelig et utbytte fra NLM Miljø.

Likevel er den økonomiske situasjonen mørk.

Ja, langt på vei står vi overfor en slags perfekt storm – som betyr at en rekke uheldige omstendigheter inntreffer samtidig – når kostnadene vurderes.

Rente og prisstigning.

Med mange detaljer beskriver økonomileder Morten I. Pettersen de ulike forholdene som svekker misjonsøkonomien. La meg derfor nøye meg med å trekke frem tre viktige momenter som har endret seg fullstendig på ti år: Budsjettet til Misjonssambandet viser at 90 millioner kroner skulle brukes på misjonsfeltene våre. Men en svært svak kronekurs gjør at vi må bruke en del flere millioner for å gjøre alt det vi hadde planlagt.

Skulle vi holdt budsjettet, ville vi måtte ha kalt hjem utsendinger eller kutte og redusere støtte til prosjekter og samarbeidskirker.

På et drøyt år har renta i Norge blitt mer enn doblet. Det slår ikke direkte inn i økonomien til felt, regioner og hovedkontor (altså hovedkassen), da vi ikke har særlig mye kassakreditt. Men alle våre institusjoner som har gjeld får økte kostnader, og det påvirker i neste omgang eieren – altså Misjonssambandets hovedkasse – fordi vi i mange tilfeller må stille opp med penger. I år gjelder det ikke minst for mange skoler.

Til slutt kommer prisstigningen. Den fører ikke minst til kraftig kostnadsvekst for misjonsøkonomien siden en svært stor del av vår økonomi er knyttet til lønninger både i Norge og på misjonsfeltene.

Ubehagelig økonomi.

Høyere rente og sterk prisstigning rammer ikke bare misjonsøkonomien – den er også ubehagelig for mange misjonsvenner. Det gjør utviklingen ekstra vanskelig å snu. For Misjonssambandet er helt avhengig av at inntektene holder følge med kostnadsøkningen. Men antagelig er det mange som ikke makter å øke gavene i samsvar med prisstigningen.

I en slik situasjon er det neppe forsvarlig å budsjettere med stor gaveøkning i 2024.

Isteden må det letes etter besparelser og prioritere stramt. Samtidig forsøker vi gjennom Utsyn – blant annet gjennom årets julekampanje – å inspirere til fortsatt trofast givertjeneste også når økonomien tynger. Fortsatt har mange mennesker i vår verden aldri hørt at verdens frelser ble født i Betlehem. Akkurat den tragedien forsøker vi å bøte på ved å drive misjon.

Powered by Cornerstone