Underfulle er Herrens gjerninger

Underfulle er Herrens gjerninger

Tekst: Gunnar Bråthen
Publisert: 22.12.23 KL. 06.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 08.15.
  • Forlagshuset Lunde
    Annonse

Når dette skrives, er vi i starten av advent. Adventslys og lilla duker er kommet på plass, og vi er i gang med det vi gjerne kaller julestria.

I misjonsarbeidet rundt om i landet har det, tradisjonen tro, også i år vært avholdt mange julemesser. Det rapporteres om gode tall, og flere steder har tidligere innsamlingsrekorder blitt slått. For å låne formuleringen som gjerne brukes ved avslutningen av de olympiske leker: «The best julemesse ever…!»


Vekst i Etiopia.

Julemessene er viktige for vårt arbeid. Midlene som kommer inn, blir virkelig brukt til å bringe videre budskapet om redningsmannen som kom til jorden. Selv fikk jeg denne høsten anledning til å besøke Etiopia og se på nært hold noe av fruktene av Misjonssambandets arbeid der. Evangeliet har blitt sådd i god jord, og Gud har gitt vekst. Diakonale prosjekter kombinert med evangelisk arbeid har bidratt til endring i så mange enkeltmenneskers liv at det har ført til endring av hele samfunn.

Dette har vi som misjonsfellesskap fått være med på!

Det samme misjonsfellesskapet får en utvidet lokal betydning gjennom julemesse- ne. Mange mennesker bidrar og gjør en stor arbeidsinnsats. Det gir inntekter til misjonen, og i tillegg skapes arrangementer med lav terskel som gjør det mulig å inkludere flere i fellesskapet om Guds ord og misjonens sak.

Bruker ufullkomne.

At det vi gjør lokalt her langt mot nord får betydning for tid og evighet for så mange mennesker ulike steder i verden er i dobbelt forstand et Guds under. Veksten er et under i seg selv, og det er også et under at Gud kan bruke ufullkomne mennesker og ufullkomne fellesskap.

Sånn var det for gjeterne på Betlehemsmarken; de var så langt nede på rangstigen at de ikke en gang ble regnet som troverdige vitner i en rettsak. Men de fikk bringe videre gledesbudskapet fra engelen om frelseren som var født.

Paulus skriver i takknemlighet og forundring over at han som hadde forfulgt de kristne og brukt vold likevel ble vist tillit og satt til tjeneste.

Peter sviktet og fornektet Jesus, det var visst god grunn til mistillit der også. Men han fikk en egen hilsen fra den oppstandne og fikk møte Jesus til fornyet fellesskap og tjeneste. Kanskje er dette bakgrunnen for at nettopp Peter flere ganger skriver om søskenkjærligheten, som springer ut av erkjennelsen av å høre til i et fellesskap av tilgitte syndere.

Så skal også denne jula budskapet lyde om ham «som kom fra himmelens høye slott», som tar imot syndere og kaller til fellesskap og tjeneste.

Gledelig jul! 

Powered by Cornerstone