– Fred være med dere!
(Foto: Simon Berg, illustrasjon)

– Fred være med dere!

Disiplene var fortvilte og redde. Deres mester og venn var blitt torturert og henrettet på grufullt vis. Hva ville nå skje med dem?

Tekst: Kristin Redse Nævdal
Publisert: 31.03.24 KL. 08.30.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 05.26.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Fra Bibelen

Lukas 24,36-45

Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd.

Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine.

Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. 

De hadde satt sitt håp til Jesus. De trodde han var «Messias, den levende Guds Sønn», men nå var han død.

I tillegg var de forvirret. Både kvinnene som hadde besøkt graven, og de to som hadde vandret med Jesus på vei til Emmaus, hadde vitnet om at han var oppstanden. Det kunne da ikke være tilfelle!?

FREDEN

Mens disiplene og vennene deres var samlet og snakket sammen om alt det de hadde hørt, stod Jesus plutselig iblant dem og sa: «Fred være med dere!».

En helt vanlig hilsen blant jøder. Bare at denne gangen var det annerledes.

Fred mellom oss og vår Gud. Dette er nåde.

I denne hilsenen ligger det så mye mer. For slik vi er i oss selv, beskriver Bibelen oss som «fiender av Gud». Men Jesus «skapte fred ved hans blod på korset».

Han kom for å sone våre synder og forsone oss med Gud. Det var mine og dine synder han bar da han tok straffen for all verdens synd på korset. Og ved sin oppstandelse viste han seg som seierherre over døden og mørkets makter.

Nå kommer den oppstandne til sine disipler, som hadde sviktet ham da det gjaldt som mest. Ja, han kommer også til deg og meg som trenger nåde og tilgivelse.

Tenk, han kommer ikke med anklager eller hevn, men med budskap om fred. Fred mellom oss og vår Gud. Dette er nåde.

Refleksjonsspørsmål

1. Bruk tid på å reflektere over Jesu utsagn: «Fred være med dere». Hva betyr dette for deg?

2. Hva betyr det for oss at Jesu oppstandelse var en legemlig oppstandelse? Hvorfor er det viktig for vår tro at oppstandelsen er historisk forankret?

3. Jesu oppstandelse innebærer at vi kan ha en personlig relasjon til ham her og nå. Hva får dette å bety for deg i din hverdag?

SPØKELSE

Med det første gripes disiplene av forferdelse og tvil. Det kunne umulig være ham!? Det måtte være et spøkelse.

Jesus betrygger dem og sier: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» I tillegg ber han dem om noe å spise, noe som igjen understreker at det er snakk om en legemlig oppstandelse.

Og når vi hører hvordan disiplene var villige til å gå i døden for å proklamere budskapet om den korsfestede og oppstandne Jesus, skjønner vi at vi ikke har med «klokt uttenkte myter» å gjøre, men med øyenvitneskildringer.

Det er godt å tenke på at vår tro og vårt håp er forankret i noe som faktisk har hendt!

MØTE I ÅNDEN

Bønneemner

Takk for påskens budskap om at Kristi død og oppstandelse gir oss fred og en direkte relasjon med Gud.

Be for misjonærbarna som har ha vonde opplevelser, om forsoning med fortiden og med sin familie, og om at Misjonssambandet må klare å møte og hjelpe dem på en god måte.

Be for alle leirene i påsken. Be om at barn, ungdom og voksne må ha det godt sammen og få et glimt av påskens fantastiske budskap. 

Vi tror og bekjenner at Jesus sto opp igjen og at han lever i dag. Det virker kanskje opplagt, men det betyr at vi her og nå kan ha personlig kontakt med ham. Ved sin hellige ånd ønsker han å bo i våre hjerter. Han har lovet å være med oss «alle dager inntil verdens ende».

Og på samme måte som han åpnet disiplenes forstand så de kunne forstå skriftene, ønsker han også ved sin ånd å åpne vår forstand. Der, i møte med skriften, får vi et møte med den oppstandne Herre. Han som er skriftens midtpunkt.

Der, i møte med skriften, får vi et møte med den oppstandne Herre.

Der kommer han også til oss i dag og sier: «Fred være med dere.» 

Kristin Redse Nævdal er utsending for Misjonssambandet i Japan.

Powered by Cornerstone