Arne Reinertsen tidligere eier og daglig leder i Vivo Kristiansand overtar 4. mars som forlagssjef i Forlagshuset Lunde.
Arne Reinertsen tidligere eier og daglig leder i Vivo Kristiansand overtar 4. mars som forlagssjef i Forlagshuset Lunde. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

Ny forlagssjef for Lunde

Arne Reinertsen er ansatt som ny forlagssjef i Forlagshuset Lunde, og tiltrer i stillingen allerede mandag 4. mars 2024.

Tekst: Heidi Klingsheim
Publisert: 01.03.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.45.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

− Hans bakgrunn som tidligere eier av en kristen bokhandel var en viktig kvalifikasjon, sier Eli Gjøra, styreleder i Forlagshuset Lunde.

− Dessuten har han kvalifikasjoner innen administrasjon og økonomi.   

Arne Reinertsen har tidligere drevet den kristne bokhandelen Vivo i Kristiansand, men stengte ned til nyttår 2023/24.  

− Han har sittet på den andre siden av bordet tidligere, og sett forholdene fra bokhandlersiden, nå skal han bytte plass, og får se tingene fra forlagssiden, fortsetter Gjøra.

− Det har vi stor tro på at han skal få til på en god måte.  

RASK PROSESS 

Forlagshuset Lunde

Har 5 ansatte, fordelt på 4,3 årsverk.  

Forlagshuset består av forlagsmerkene:  

Lunde forlag

Luther forlag

Sambåndet forlag   

Veritas forlag

Norsk Bibel  

Misjonssambandet eier 70 prosent av aksjene mens Normisjon og Indremisjonsforbundet sitter på 30 prosent. 

Prosessen med å finne ny sjef har gått fort. 

− Den forrige forlagssjefen, Kjetil Jensen, overtok nylig som leder for Misjonssambandet Norge, så det var ingen dramatikk i skiftet av leder, forteller Gjøra.

− Reinertsen hadde lagt ned butikken sin, og var sånn sett ledig på torget. Det gjorde at prosessen med å ansette ny forlagssjef, noe som vanligvis er en tidkrevende prosess, nå gikk fort og greit.

Vi hadde flere søkere, men valget falt på Reinertsen. 

UNDERSKUDD 

Forlagshuset Lunde doblet sitt underskudd fra 2022 med cirka 750 000 kroner i minus, til 1,5 millioner kroner i underskudd i 2023.

− Det er en alvorlig sak, selv om vi hadde forventet et underskudd, forteller styrelederen.

− Men vi hadde sett for oss et bedre boksalg i slutten av 2023 som ikke slo til, fortsetter hun.  

− Hele bransjen er i motvind, men likevel opplever vi at eierne står bak, og ønsker at forlaget skal driftes. Vi er et lite forlag, med en liten stab, og vi føler vi har god kostnadsstyring, men kostnadene har økt på mange plan de siste årene. 

ETABLERER BOKKIOSKER 

– Folk leser mindre bøker nå enn før, har dere drømmer for Forlagshuset Lunde framover, nye ideer? 

− En ide som er i startgropen er at det i samarbeid med Bok og Media skal etablere bokkiosker i forsamlinger og menigheter der det ikke finnes kristen bokhandel i nærheten. De skal være selvbetjente og lette å administrere, forteller Gjøra, og fortsetter:

− Folk må få bli kjent med utvalget vi har av bøker, slik at de får lyst til å lese de, forteller hun entusiastisk.

− Bokkioskene er en bærekraftig tanke, og en ide, for å få øke salget av bøker. Vi trenger å snu den økonomiske trenden, og det er noe vi snakker mye om i styret. 

TROR BØKENE ER PÅ VEI TILBAKE 

– Dere tilbyr 60 e-bøker og 17 lydbøker på hjemmesiden, tror du at bøker i papirform kommer til å forsvinne? 

− Nei, det tror jeg faktisk ikke, tvert imot tror jeg de er på vei tilbake, sier Gjøra.

− Det pågår en debatt i skolen om bøkenes viktighet for læring. Nå har trenden vært på digital bruk, men det er i ferd med å snu. Så jeg er optimistisk, avslutter Gjøra, og legger til:

− Jeg synes også jeg registrerer flere reisende på tog og fly som sitter med bøker nå, flere enn tidligere. 

Powered by Cornerstone