Eit kor syng på Kongshaug musikkgymnas. I sommar kan det vere deg.
Eit kor syng på Kongshaug musikkgymnas. I sommar kan det vere deg. (Foto: Jøran Ingvaldsen)

Kjent musikkfestival gjenoppstår

I sommar gjenoppstår den tradisjonsrike musikkfestivalen Concordia. – Kom med den stemmen du har, oppmodar arrangør.

Tekst: Ragnhild Tegle
Publisert: 29.02.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.23.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

30. juli til 4. august 2024 skal Concordia sang og musikkfestival arrangerast på Kongshaug musikkgymnasi Bjørnafjorden kommune utanfor Bergen. Det er Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet som arrangerer festivalen.

I pressemeldinga fortel dei at både toppleiar i Imf Runar Landro og Misjonssambandets generalsekretær Gunnar Bråthen vil koma i løpet av dagane.

Dei to leiarane vil ha bibeltimar om kva me vil med songen og musikken i våre samanhengar og om korleis me kan løfta den så det vert ein naturleg del, når me kjem saman, fortel initiativtakar Oddvar Rotvik.

Musikkfestival med gamle røter

Concordia-kurset var er eit tradisjonsrik arrangement for musikarar, frå den vart starta i 1945 og til midten av 90-talet, når festivalen stod for siste gong. Dei hadde eit tilhøyrande tidsskrift der dei ende opp med å publisere inntil to tusen musikkstykke, kyrkjer og bedehus kunne innhente til bruk i sine forsamlingar.

I dag er det Cantando Musikkforlag som sit på arkivet.

– Festivalen har våre viktig for kristen-Noreg, slår Rotvik fast.

– Songar som Takk at du tok mine byrder av Knut Ose og Utvalt av Kristus skrive av Haldis Reigstad, er produkt av denne festivalen, seier Rotvik.

Rotvik kan vidare fortelje at éin song alt er laga.

– Den skal festivaldeltakarane synge i festivalkoret.

Vil lyfta fellessongen

Koret til Indremisjonsforbundet, Divisi, vil i regi av dirigent og årets festivalsjef Jostein Myklebust, vere med å lede kursdeltakarane inn i dagleg song. Rotvik held fram fellessong, som eit sentralt tema under årets arrangement.

Fellessongen skal lyftast. Me vil fremje viktigheita av at alle tek del i songen, seier Rotvik.

– Musikarane skal ikkje først og fremst vere soloartistar, men nokon som skal lede oss. Det inneber at me ikkje berre legg til rette for å lage nye musikkstykke, men at me òg tek fram gamle songar som kan syngast i forsamlingane våre, om enn på nye måtar. Slik husker me på ikkje berre dei unge, men òg på dei gamle.

Evangelisk song er viktig

Eit anna stikkord som er viktig for festivalen, er den evangeliske songen. Rotvik forklarar.

Evangelisk song er song som er forankra i Bibelen og som er sentrert på Kristus. Me trur den evangeliske forankra songen har med seg ei avgjerande djupn, som toler tidas tann, tenker Rotvik høgt.

Det er ope for alle sjangrar, alt frå jazz og salmar til gospel og lovsong.

Folk er velkomne med dei instrumenta dei har og med den erfaringa dei har, fortel Rotvik.

Anten du er nybegynnarar eller profesjonell, organist eller til dømes gitarist, kan Rotvik fortelje dei har dyktige instruktørar som er klar til å dele av sin kompetanse. 

Eg vil oppmode forsamlingar til å sende sine musikarar, seier Rotvik.

Barn òg velkomne

Pressemeldinga opplyser om at det vert eit eige opplegg for barna. Rytmeleiker, kor og drama, står oppført på programmet, som strekk seg frå morgon til kveld. 

Her er både single og familiar, unge og gamle velkomne. Festivalen har husrom til hundre mann på internatet til Kongshaug, seier ein optimistisk Rotvik, som ikkje er i tvil på at det i år vert storslått arrangement i Bjørnafjorden.

– 45 mann er allereie påmeldt, så det er berre å kaste seg rundt, avsluttar Rotvik.

Powered by Cornerstone