Busskampanjen i London ble laget av British Humanist Association, Humanetisk forbunds søsterforbund i Storbrittania.
Busskampanjen i London ble laget av British Humanist Association, Humanetisk forbunds søsterforbund i Storbrittania. (Foto: Wikipedia commons)

– Nyateismen har kollapset

En aggressiv ateistisk bevegelse, gjerne kalt «nyateismen», vokste frem etter terrorangrepet 11/9 2001. I en ny bok og podkast forteller britiske Justin Brierley hvordan bevegelsen klappet sammen.

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 24.02.24 KL. 08.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.15.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse
– Nyateismen har kollapsetBritiske Justin Brierley ble kristen som tenåring og sørget gjennom 17 år for interessante diskusjoner mellom kristne og skeptikere i radioprogrammet og podkasten «Unbelievable».

I 2006 utga den britiske biologen Richard Dawkins boken Gud – en vrangforestilling. Den argumenterte for at religiøse menneskers tro var i full konflikt med både vitenskapelige fakta og sunn fornuft.

I tillegg mente Dawkins at gudstroen var farlig for samfunnet. Et nærliggende eksempel var terrorangrepet i New York i 2001. For Dawkins, som gjerne ble sett på som den uoffisielle lederen for nyateismen, var det derfor nødvendig å bekjempe all religion.

«Religion kommer med spesifikke påstander om universet som må underbygges. Disse bør utfordres og, om nødvendig, latterliggjøres med forakt», sa Dawkins i en tale.

Han fikk mye støtte, men nå mener Brierley at bevegelsen har kollapset.

BUSSREKLAME

Begrepet nyateisme oppsto omkring 2005. Fenomenet handler ikke om nye argumenter, men om en svært uforsonlig form.

Kanskje var nyateismen på sitt aller sterkest omkring 2009 da en reklamekampanje særlig ble synlig på busser i London. «Det finnes antagelig ingen Gud. Så slutt å bekymre deg og nyt livet,» var budskapet.

En viktig forklaring på at bevegelsen fikk vind i seilene – med store konferanser og nye initiativ og organisasjoner – for snart 20 år siden, finner vi i fremveksten av internett. «Nå kunne en ensom ateist i en liten by i bibelbeltet finne et fellesskap å høre til i. Blogger, chatterom og tidlige former for sosiale medier tillot at likesinnede skeptikere fant en felles sak og kunne organisere seg på måter som tidligere ikke hadde vært mulig,» skriver Brierley.

OVERSATT TIL NORSK

– Nyateismen har kollapsetLars Dahle er professor ved NLA Høgskolen i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk.Foto: NLA Høgskolen

– Nyateismen som sådan fikk ikke et sterkt eller bredt gjennomslag i de nordiske landene, sier svenske Lars Dahle, som det meste av livet har bodd i Norge.

Han ble nylig tilkjent professorkompetanse i systematisk teologi med vekt på apologetikk.

– Samtidig ble Dawkins oversatt til alle de nordiske språkene, og argumentasjonen hans ga støtte til vanlige sekulære ideer.

– Noen fant nok ny ammunisjon mot kirken, Jesus og Bibelen. Hvis vi skreller bort det mest ytterliggående ved Dawkins, fremførte han sekulære selvfølgeligheter som har hatt sterk innflytelse i den nordiske kulturen, som at det er vitenskap og avkristning som har gjort vårt samfunn så godt, sier Dahle.

Samtidig mener Dahle at nyateismen synes å ha mindre direkte gjennomslag i Norge i dag enn tidligere. En nærliggende illustrasjon er organisasjonen Hedningesamfunnet (etter 2017 Ateistene) som tidligere var mer tydelig til stede i offentligheten enn i dag.

Dahle understreker imidlertid at undersøkelser viser at mange kristne elever og studenter gir uttrykk for at de møter en nedlatende, sekulær holdning fra lærere og forelesere.

SPLITTET

En tydelig splittelse står sentralt i fortellingen til Justin Brierley om nyateismens kollaps. Det viste seg at ateistene – på tross av enighet om at religion var irrasjonelt og skadelig – var uenige om mye annet.

Noen begynte å kalle seg «ateister +» fordi de var opptatt av sosial rettferdighet, antirasisme og skeives rettigheter. Andre var kritiske til det de opplevde som venstreorientert politisk tenkning og en fremvoksende kanselleringskultur.

Men enda viktigere for Brierley, er å få frem at ateismen i realiteten manglet appell. Blant annet sier den ingenting – i motsetning til kristen tro – om hvordan vi kan forankre etiske idealer eller finne en dypere mening i tilværelsen.

– Nyateismen har levd av å kritisere andre ståsted – kanskje særlig kristen tro – men har ikke hatt et positivt budskap.

– Ingenting ved avvisningen av Guds eksistens gir livet mening eller retning. I tillegg oversolgte bevegelsen sitt budskap. Ideen om at vitenskapen gir oss alle viktige svar, som Dawkins har argumentert for, kan for eksempel ikke begrunnes rasjonelt eller vitenskapelig, sier Lars Dahle.

MANGE HISTORIER

KILDER

Podkasten “The Surprising rebirth of belief in God” fra 2023 og 2024 og boken The Surprising Rebirth of Belief in God. Why new atheism grew old and secular thinkers are considering Christianity again av Justin Brierley fra 2023.

Coming to Faith Through Dawkins: 12 Essays on the Pathway from New Atheism to Christianity. Redaktører Denis Alexander og Alister McGrath. Utgitt i 2023.

Så langt består podkasten til Justin Brierley av 11 lange episoder. I disse møter vi mange historier om dem som har mistet troen på ateismen. Blant annet snakker Brierley med personer som i boken Coming to faith through Dawkins (Komme til tro gjennom Dawkins) fortalte at nyateistenes argumentasjon ledet til kristen tro.

En slik fortelling står også Ayaan Hirsi Ali bak – og den drøftes i podkasten. For 20 år siden tok somaliskfødte Hirsi Ali et oppgjør med islamismen hun vokste opp med, og hun fremsto som en markant ateist. Men nå er hun blitt en kristen og går jevnlig til gudstjeneste.

Hun hevder at ateismen både er svak og splittet og skrev i en artikkel om sin omvendelse: «Jeg har vendt meg til kristendommen fordi jeg har konkludert med at et liv uten åndelig trøst er uutholdelig – nesten selvdestruktivt».

En slik historie er et interessant eksempel på at Justin Brierley kan være inne på noe når han har kalt sin bok og podkast: «Den overraskende gjenfødelsen av tro på Gud».

Powered by Cornerstone