Vond, men nødvendig åpenhet
(Foto: Skjermdump fra strømmetjenesten Fabel)

Vond, men nødvendig åpenhet

I podkasten «Misjonærbarna» stilles det spørsmålstegn ved Misjonssambandets misjonspraksis, organisasjonsstruktur og behandling av misjonærbarn som har delt sine historier.

Tekst: Karen Veslemøy Lemvik
Publisert: 23.02.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.14.
  • Annonse - KNIF
    Annonse
Vond, men nødvendig åpenhetKaren Veslemøy Lemvik er misjonærbarn fra Etiopia.Foto: Privat

Forfatter, dramatiker og regissør Øystein Stene har laget podkasten «Misjonærbarna». Podkasten er produsert av Gyldendal, og den består av 7 episoder à ca. 30 minut- ter. Gjennom podkasten får vi møte flere misjonærbarn som forteller sine historier, og vi får høre historien om hvordan Norsk Luthersk Misjonssamband har møtt og behandlet disse.

Podkasten har et tydelig kritisk blikk på både måten misjon ble organisert på, og behandlingen Misjonssambandet har gitt misjonærbarna i etterkant.

TYDELIGE LINJER

Stene fungerer som en forteller som guider oss gjennom både intervjuer og samtaler, samt kontekstualiserer handlingen gjennom historisk informasjon, mediedekning, og annet materiale. Podkastens episoder har syv ulike «fokusområder», og fortelles kronologisk etter møtepunktene mellom misjonærbarna og Misjonssambandet.

Historien og møtepunktene fungerer som den røde tråden gjennom podkasten og utfylles godt av intervjuer med misjonærbarn og andre relevante aktører, som bidrar til å male et detaljert bilde.

Mons Leidvin Takles vakre og vemodige instrumentalinnspillinger av Misjonssambandets klassikere fra 70- og 80-tallet rammer episodene inn. I episodene tas det også med klipp av for-kynnelse om misjon og kallstenkning, både fra eldre tid og i nyere dager.

Dette bidrar til å skape tydelige linjer i historien, og gir en forståelse av organisasjonsstruktur og kallsforståelse i Misjonssambandet som strekker seg fra «da» til «nå».

INNBLIKK I ORGANISASJONEN

Stene sier i et intervju med Vårt Land 16.01.24 at han har to målsetninger med podkasten;

1) at Misjonssambandet fortsetter å bearbeide misjonærbarn-problemstillingen, og at de går inn i en aktiv posisjon og gjør noe; og

2) at podkasten kan gi et innblikk i en av de aller største kristne organisasjonene i Norge, og øke forståelsen av både organisasjonen og kallstanken.

«Misjonærbarna» lykkes nettopp i å gi et innblikk i Misjonssambandet.

For meg, som selv har bodd i Etiopia i flere år av min barndom, kjente jeg igjen både forkynnelsen, kallstenkningen og organisasjonsstrukturen som ble presentert, og jeg kunne kjenne meg igjen i flere aspekter av det misjonærbarna fortalte om det å bo ute og det å komme hjem.

Jeg kunne likevel ønske meg noen flere stemmer fra Misjonssambandet, da hovedkilden som brukes her er Stenes egen bror, som selv har stått i konflikt med Misjonssambandet.

Det kan oppleves noe unyansert.

Samtidig kommer det tydelig fram at målsetningen med podkasten først og fremst er å fortelle misjonærbarnas historier og gjengi deres opplevelse av kontakten med og behandlingen de har fått av Misjonssambandet i etterkant.

VIKTIG BIDRAG

Podkasten er godt laget og lett å følge med på, men den er likevel vanskelig å høre seg gjennom. Det er hjerteskjærende historier som fortelles; både de som ligger et stykke tilbake i tid fra misjonærbarnas barndom, og de nyere som handler om hvordan misjonærbarna har blitt møtt og behandlet.

Likevel, eller heller nettopp på grunn av dette, er «Misjonærbarna» et meget viktig bidrag i en samtale som det er helt nødvendig å ikke avslutte.

For selv om historiene som fortelles, ligger tilbake i tid, og selv om det også finnes en stor andel av misjonærbarn som primært har gode opplevelser fra sin oppvekst, preger traumene og opplevelsene til mange fortsatt deres liv.

Åpenhet om slike traumer bidrar til at flere tør å stå fram med egne opplevelser, og det synes helt nødvendig at denne åpenheten også bør føre til et fornyet fokus på ansvarstaking, tiltak og handling.

Så vil det vise seg i hvilken grad Stenes første målsetning vil oppfylles.

Powered by Cornerstone