Tillit – trygghet – tro
(Foto: Asbjørn Kvalbein)

Tillit – trygghet – tro

På en bygning like ved der jeg bor, lyser ordet TILLIT. Dette er likt forfra og bakfra. Det gjelder to veier.

Tekst: Asbjørn Kvalbein
Publisert: 18.02.24 KL. 08.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.22.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Fra Bibelen

1 Mos 24,54b–59

Da de sto opp neste morgen, sa han: «La meg få dra tilbake til herren min!»

Men broren og moren hennes sa: «La jenta bli hos oss en ti dagers tid! Så kan du dra.»

Da svarte han: «Hold meg ikke tilbake nå når Herren har latt reisen lykkes for meg! La meg få dra hjem til herren min!»

De sa: «La oss rope på jenta og spørre henne selv.»

Så ropte de på Rebekka og sa til henne: «Vil du reise med denne mannen?» Hun svarte: «Ja, jeg vil reise.»

Så sendte de sin søster Rebekka og fostermoren hennes av sted sammen med Abrahams tjener og mennene hans.

Gir du tillit, får du gjerne tillit tilbake. Men mistillit er som en gift i mange forhold.

ABRAHAM

Gud er den største som har vist tillit.

Han skapte menneskene til å ta imot gavene hans og forvalte dem på best mulig måte.

Han lovet Abraham et eget land, og Abraham brøt opp fra sitt klansamfunn i tillit til at Gud ville gi ham det som var lovet. Abraham var ikke fullkommen. En mektig person begynte å ønske seg kona hans, Sara. Da løy han og sa hun var søsteren hans.

Slik berget han livet selv, men plantet en grunnleggende utrygghet hos Sara.

Er han virkelig glad i meg? Bruker han meg bare for å berge seg selv?

Refleksjonsspørsmål

1. Hva er årsakene til at Abraham, Elieser og Rebekka stolte på Gud?

2. Hva ble konsekvensene da Abraham og Rebekka ikke hadde tillit til Gud?

3. Har du, eller kjenner du til relasjoner som mangler tillit og trygghet? Hvordan kan du bidra til å reparere disse?

TRO OG TRASS

Abraham ble nok utrygg på Gud da han ble bedt om å ofre sin kjære sønn Isak. Men han gikk på i tro og trass. Kanskje Gud kunne vekke opp Isak fra de døde? Det ble ikke aktuelt.

Abraham ble gitt et offerlam som en stedfortreder.

En annen hending. Da det var tid for å finne en kone til Isak, fikk forvalteren Elieser oppdraget å lete henne opp. Hvis den rike Abraham-slekten hadde dødd ut, ville Elieser ha blitt arving. Kanskje han ble fristet til feil motiver da han sa ja til oppdraget?

Men Bibelen forteller om Eliesers grunnleggende tillit til Guds ledelse. Han ba for hvert skritt han tok.

REBEKKA

Rebekka viste tillit til den fremmede. Selv hadde hun tillit fra foreldrene sine til å invitere gjester uten å spørre om lov. Hun viste tillit og sa ja til Elieser, som lovte en brudgom i landet langt borte.

Rebekka var flink, men ikke fullkommen.

Hun misbrukte tilliten Isak hadde til henne. For hun trikset med forholdet mellom sønnene Esau og Jakob. 

Bønneemner

Takk for at vi i fullstendig tillit kan stole på Gud og at han har lovet å være en trygg havn for oss så lenge vi går på denne jord.

Be for alle barn som mangler tillit og trygghet i hverdagen. Om at Gud skal sende mennesker til dem som kan gi dem den tryggheten de mangler.

Be om at våre store og små fellesskap må være trygge steder hvor tillit og tro kan blomstre i relasjonene mellom mennesker og til Gud.

TILLIT I DAG

Hva vil jeg med disse gamle historiene? Stimulere deg til å lese fortellingene i Bibelen og lære av dem – både om tillit, trygghet og tro.

Gud kan du stole på. Han svikter ikke det han har lovt.

Han kan sette deg på prøve for å oppdra deg. Det kan av og til bli tøff.

Men hensikten er å styrke troen, tilliten og tryggheten i forholdet til ham. Husk at Gud har vist deg sin kjærlighet. Den er så sterk at han ofret sin egen sønn Jesus for å frelse deg. Hva mer kan han gi?

FAMILIELIVET

I forholdet til ektefelle og barn: Vis en tillit som skaper trygghet. Vi kan svikte, men da kan vi vende oss til Gud og mennesker og be om tilgivelse. Tillit kan gjenopprettes.

Trygghet kan fornyes, spesielt når Guds kjærlighet og forsoning lyser opp forholdet.

Jeg har snakket med ektepar som har slitt, fordi de dypt i hjertet manglet trygghet. De var utrygge på seg selv, utrygge på partneren, og de maktet ikke ved tro og tillit å skape trygghet hos den andre. Og hvor mange barn går skadeskutte og utrygge gjennom livet fordi de altfor sjelden får høre at mor og far er glad i dem?

MISJON I HVERDAGEN

Kan vi gjøre noe i dag for å vitne om tro og tillit til Gud? På den måten kan vi skape trygghet hos mennesker vi står nær, ja, hvem som helst vi møter. Det er misjon i hverdagen.

Powered by Cornerstone