Den første vielsen i Misjonssambandet stod i sommer. Det var Sunniva Fuglestveit Sørheim og Bård Skeie Fuglestveit-Sørheim som ble viet av Lars-Olav Siqveland Morstøl
Den første vielsen i Misjonssambandet stod i sommer. Det var Sunniva Fuglestveit Sørheim og Bård Skeie Fuglestveit-Sørheim som ble viet av Lars-Olav Siqveland Morstøl (Foto: Martha Krogedal Myklebust)

Rundet 1500 medlemmer

Medlemstallet i NLM trossamfunn har økt hvert år siden opprettelsen i 2015. I fjor ga det 1,9 millioner kroner til Misjonssambandet.

Tekst: Heidi Klingsheim
Publisert: 19.02.24 KL. 01.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 06.15.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Antall medlemmer: 

2015: 166  

2016: 664  

2017: 1027  

2018: 1116  

2019: 1204  

2020: 1271  

2021: 1311  

2022: 1374  

2023: 1494  

2024: 1506 

Tallene t.o.m. 2023 er antallet medlemmer NLM trossamfunn har fått tilskudd for. Tallet for 2024 er til og med januar.

– Folk har ulikt ståsted om hvor det er naturlig å være medlem. Noen ønsker å ha det i Den norske kirke, mens for andre er det ikke naturlig. Vi har nok ikke drevet systematisk rekruttering av  medlemmer. Samtidig har antallet medlemmer økt jevnt og trutt. Det understreker at det finnes et behov, og vi er glade for å ha et tilbud om medlemskap i NLM Trossamfunn, forteller Andreas Barbøl.

13 vigslere

Han overtok som daglig leder i NLM Trossamfunn i mai i 2023. Han er også administrasjonsleder i Misjonssambandet Norge. 

– Burde det vært flere medlemmer enn 1500 i NLM trossamfunn? 

– Jeg tror ikke alle har et bevisst forhold til hva NLM trossamfunn er til for.

– Det er nå mulig å både døpes, konfirmeres, vies og begraves i trossamfunnet.

– Vi fikk nylig godkjent flere vigslere, og har nå 13 vigslere fordelt rundt om i Norge. En del melder seg inn i forbindelse med at det foretas kirkelige handlinger, mens andre melder seg inn fordi de vil markere sin tilhørighet til Misjonssambandet. 

– Støtte organisasjonen

– Vi har absolutt et potensiale i å nå ut til flere med informasjon. Det ligger mye informasjon på Misjonssambandets hjemmesider, men det er ikke alle som går inn der. Det er nok noe vi bør ta tak i, innrømmer Barbøl, og legger til:  

– Det er nå mulig å melde seg inn digitalt. Det ligger skjema på nettsidene til Misjonssambandet, og det vil gjøre det lettere å bli medlem  framover, forteller han. 

NLM trossamfunn har hatt en jevn økning i medlemmer siden oppstarten, og i 2023 fikk trossamfunnet statlig støtte, 1 419 kroner per medlem, til sammen rundt 1,9 millioner kroner.  

– Selvfølgelig oppfordrer vi misjonsfolk til å melde seg inn, det er også en måte å støtte organisasjonen på, i og med at man får tilskudd for medlemmene. Men det skal den enkelte føle en frihet for, påpeker han. 

I Norge er det bare mulig å være medlem av ett trossamfunn. 

Powered by Cornerstone