Generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen
Generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen (Foto: Ragnhild Tegle)

Møter Sendt bort i dag

Generalsekretær Gunnar Bråthen har måtte svare om misjonærbarn i riksmediene, men mener podkasten er et verdifullt bidrag og håper Sendt bort vil forenkle dialogen med misjonærbarn med vanskelige historier.

Tekst: Anders Artmark Aanensen
Publisert: 13.02.24 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 09.01.
  • Forlagshuset Lunde
    Annonse

I midten av desember ble organisasjonen Sendt bort opprettet med mål om å samle stemmene til misjonærbarna i møte med Misjonssambandet. To av initiativtakerne har bidratt i podkasten Misjonærbarna som ble lansert i midten av januar.

– Berører

– Jeg har lyttet til podkasten. Selv om jeg kjente det meste av innholdet fra før, satt jeg igjen med at det var viktig å ha hørt den. Jeg synes de har gjort en god jobb med å fortelle historiene på en tydelig og sterk måte. Det berørte meg og jeg fikk noen nye opplysninger som jeg ikke kjente til.

– Jeg synes det er et verdifullt bidrag til saken om misjonærbarna, sier Bråthen.

Samtidig er ikke podkasten kun en historie om noen misjonærbarns historier, den stiller også spørsmål ved kallsforkynnelsen og dagens praksis med å sende barnefamilier ut på felt.

– Podkasten stiller spørsmål ved måten Misjonssambandet har drevet og driver misjon på. Det synes jeg er greit, vi trenger å evaluere og noen ganger også gjøre endringer. Så opplever jeg også at det stilles spørsmål ved om det i det hele tatt er riktig å drive misjon. Det er vel ingen overraskelse at jeg mener at det er både riktig og viktig å fortsette med, sier generalsekretæren.

Møter Sendt bort

Tirsdag 13. februar møter han, personalleder Ragnhild Myren og leder for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna, initiativtakerne til Sendt bort. Utsyn intervjuet Sanna i slutten av januar om misjonærbarna.

– Vi er spent på det møtet og hva organisasjonen ønsker konkret. De snakker om en verdig oppreisning hvor en del nok handler om økonomi. Jeg oppfatter at de ønsker at misjonærbarna skal bli tatt på alvor, at historiene skal bli hørt og at de som trenger hjelp skal få det, sier Bråthen og legger til:

– Jeg opplever at målene til Sendt bort langt på vei sammenfaller med de målene vi har.

– Vi er opptatt av det samme – å finne gode måter å gjøre misjonærbarnas historier til en del av vår historie som organisasjon.

– Kan være fordel

Han tror det kan være en fordel i dialogen mellom Misjonssambandet og misjonærbarna med vonde historier at de sistnevnte har organisert seg.

– Hvis de får en bredde og representerer gruppen på en god måte så er det en fordel. Jeg håper de kan ivareta spekteret av historier, og at ikke enkelthistorier blir svekket, sier Bråthen.

Gruppen har gjort det klart at de økonomiske ordningene Misjonssambandet har for misjonærbarn med vanskelige historier må forbedres.

– Utgangspunktet må være å lytte til misjonærbarna og finne gode ordninger som kan være til hjelp, sier generalsekretæren.

Mediestorm

Sammen med podkasten førte initiativer fra Sendt bort at debatten blusset opp om misjonærbarnas skjebner og Misjonssambandets håndtering av de vanskelige historiene blusset opp i norske medier. Misjonssambandets generalsekretær, Gunnar Bråthen, har stilt opp i intervjuer til flere riksmedier – blant annet NRK Dagsrevyen.

– Det er ikke noe jeg er vant til eller liker spesielt godt. Men jeg tenker at det er nødvendig å svare på de spørsmålene vi får, og er en del av jobben.

Tilbakemeldingene i etterkant av intervjuene sier han stort sett har vært gode.

– Folk har sagt at de synes det er riktig at vi har stått fram og svart på spørsmålene.

– Tilbakemeldingene er at det er en sak som berører mange og som mange er opptatt av.

Powered by Cornerstone