Såkornets mysterium

Såkornets mysterium

Jeg blir stadig overrasket over hvilken forvandling såkornet skaper hos meg og andre. Det gir frimodighet for en utsending til et unådd folkeslag.

Tekst: «Jonas» Utsending i Østlige Afrika
Publisert: 21.01.24 KL. 08.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.35.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

Fra Bibelen

Markus 4,26–32

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.

Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»

Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø.

Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygg

Jesus forstod at du og jeg trengte enkle og hverdagslige bilder for å forstå hans dype sannheter. I Markusevangeliet kapittel 4 er det hele tre historier som handler om små frø eller såkorn. Ta deg tid til å lese alle historiene.

AVOKADOTREET

Du har kanskje prøvd å så et lite frø en gang? Var du heldig, vokste det opp et korn, en blomst eller en noe annet vakkert.

Vi ble utrolig gira på å få et avokadotre i hagen en gang. Vi sådde et frø, og det begynte å vokse. Wow, det funker!

Det vi ikke hadde fått med oss, var hvor mange år det tok før den lille spiren ble til deilig frukt. Da det lyset gikk opp for oss, dalte dessverre engasjementet, og planten mistet den nødvendige omsorgen for videre vekst.

Men erfaringen hjalp oss kanskje til å forstå litt mer av såkornets mysterium.

I Jesu historier representerer frøet eller såkornet «ordet om riket» eller «evangeliet om riket». Dette er Guds ord, som vi finner i Bibelen, og mest sentralt – det gode budskapet om Jesus!

Et budskap som har kraft til å skape tro og nytt liv, til å sette mennesker fri og skape åndelig vekst og frukt.

Refleksjonsspørsmål

1. Tror du på såkornets kraft til å skape vekst i ditt og andre sitt liv?

2. Hvordan kan du ta til deg mer av Guds ord for ditt liv – for ditt hjerte?

3. Hvordan kan du så disse kraftfulle frøene til menneskehjerter rundt deg?

BULLDOSER ELLER FRØ

Som vanlig står Guds rike i kontrast til verdens riker. Kanskje kan vi sammenligne verdens riker med en bulldoser? Raskt, effektivt og med enorm kraft skaper bulldoseren en utvendig forvandling. Slik er det ofte med verdens riker, de kommer gjerne med makt, overtalelse og tvang.

Såkornet derimot, skaper noe nytt fra innsiden, gradvis, mer stille og forsiktig, og samtidig med kraft. Det skjer i sin tid og med sitt eget vakre resultat Jesus utfordrer oss til å så rikelig og ha tiltro til såkornets iboende godhet og kraft.

Jordsmonnet (hjertene våre) vil variere, men såkornet har alltid samme kraft. Min personlige erfaring er at det er vanskelig å vite hvilke hjerter som er klare for å ta imot.

Bønneemner

Takk for at Gud vil bruke oss i sitt store oppdrag med å spre Guds rike på jord, og at resultatene av innsatsen ikke er opp til oss, men at Guds kraft virker ut fra våre små bidrag.

Be for alle Misjonssambandets utsendinger og særskilt for dem som arbeider i områder hvor kristen tro eller formidling kan medføre fare og forfølgelse.

Be om at Misjonssambandets skoler og barnehager må ha en god oppstart på et nytt semester. Be om at både små og store må få kjenne på Guds nærvær i hverdagen.

Stadig blir jeg overrasket over hvordan såkornet treffer meg og andre mennesker, og hvilken forvandling og fornyelse som kan finne sted.

Det skjer noe i hjertet, og nydelige frukter vokser frem. Vi er ikke gitt en stor bulldoser, men små frø – som bærer i seg spiren til mirakler. Vår oppgave er å så – så rikelig – og stole på ordets kraft til å skape liv.

Det er ikke lett å akseptere at vi ikke forstår alt. Vi kan ikke tvinge frem Guds rike, vi kan ikke tvinge frem åndelig vekst og frukt. Vi forstår ikke alltid hvordan det skjer engang. Og ofte vil det ikke skje slik vi planlegger og tenker. For kraften og underet er Guds.

Men kan dette også være godt for oss? Det er Guds tid og Guds vei, men vi skal få se og erfare at noe skjer og takke Gud for det!

SPRE RIKELIG

For en utsending til et unådd folkeslag, gir versene om såkornet meg både frimodighet og hvile. Jesus ber meg om å så rikelig og i alle slags hjerter. Dette er ikke en sprint, men en maraton. Han har lagt sine kraftfulle såkorn i min hånd, og jeg skal få være med å kaste ut. Ikke på vegne av meg selv – men på hans vegne.

For et utrolig spennende liv: å få være med å så Guds frø på steder hvor såkornet aldri har blitt sådd før.

Samtidig skal jeg få hvile i at såkornets kraft er så mye større en min kraft – og at ansvaret for å skape vekst ikke ligger hos meg.

Vi skal fortsatt få være med å så Guds ord og se at det vokser! Se at flere bekjenner og lever ut at Jesus er Konge! En dag kommer Jesus tilbake, og da vil hans rike slå ut i full blomst.

Powered by Cornerstone