Økonomileder Morten I. Pettersen har en tøff jobb med budsjettet for 2024.
Økonomileder Morten I. Pettersen har en tøff jobb med budsjettet for 2024. (Foto: Simon Berg)

Budsjetterer med underskudd

I desember vedtok hovedstyret et budsjett med en underdekning på 7,8 millioner kroner. Budsjettet forutsetter innsparinger både på felt, i regionene og på hovedkontoret.

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 10.01.24 KL. 10.30.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 08.32.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

Fortsatt vil det ta noen uker før regnskapet til Misjonssambandet for 2023 er klart, men økonomileder Morten I. Pettersen har signalisert at det går mot et underskudd – antagelig på mellom seks og åtte millioner kroner. Det er flere millioner bedre enn budsjettert.

Må kutte.

Budsjetterer med underskuddOppsatt budsjett for Misjonssambandet 2024 som legger opp til et resultat på minus 7,9 millioner kroner.

Under hovedstyrets møte i desember ble budsjettet for 2024 vedtatt. Budsjettet blir til ved at de ulike feltene, regionene og avdelingene ved hovedkontoret melder om forventede inntekter og utgifter. Disse tallene tilsa et underskudd på litt over 15 millioner kroner.

– Men hovedstyret konkluderte med at det må kuttes til sammen 8,5 millioner kroner. Tre millioner på feltene, tre millioner i regionene og 2,5 millioner på hovedkontoret, forklarer Pettersen.

– Er det klart hvordan disse kuttene nå vil gjøres?

– Det jobber vi med nå, og vi vil ikke ta dramatiske grep som å gjennomføre oppsigelser eller innføre ansettelsesstopp.

– Men det kan hende at noen stillinger vil bli stående vakante. Vi ser også at det går an å foreta noen innsparinger på feltene som i liten grad vil ramme arbeidet. Vi er ikke helt ferdige, men vil i april eller juni presentere et oppdatert budsjett for hovedstyret, sier Pettersen.

Ekstraordinære poster.

I budsjettet for 2024 forventes det 15 millioner kroner i testamentariske gaver. Det er fem millioner mindre enn budsjettet for 2023.

– To år på rad har vi ikke nådd budsjettet for testamentariske gaver. Derfor mener vi det er nødvendig å sette dette beløpet noe ned, sier Pettersen.

Selv om det budsjetteres med en tydelig økning i overføringer fra Gjenbruken, går likevel de forventende inntektene noe tilbake. Det er krevende i en tid med høy prisstigning.

I budsjettet finnes også en rekke ekstraordinære poster. Blant annet budsjetteres det med salg av eiendom både i Bolivia og i Kenya på til sammen 14 millioner kroner.

– Disse inntektene kan vi ikke forvente å få inn år etter år. Slik sett tilsier budsjettet at differansen mellom forventede inntekter og forventede kostnader er omkring 20 millioner kroner. Det gjør det nødvendig å snu alle steiner for å redusere kostnader. Og så har jeg et håp om at gavene skal bli noe høyere enn budsjettert, sier Pettersen.

I 2023 kom det inn omtrent 60 millioner kroner gjennom fast givertjeneste.

– Kan vi håpe på 65 millioner i 2024? spør en optimistisk økonomileder.

Powered by Cornerstone