Elisabet blir fylt av Den hellige ånd da Maria kom til henne.
Elisabet blir fylt av Den hellige ånd da Maria kom til henne. (Foto: Simon Berg)

Min Herres mor

Når både mor og barnet i magen blir fylt av Den hellige ånd, er det noe ekstraordinært som skal skje. Det ble redningen for oss.

Tekst: Frida Blaker
Publisert: 22.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.08.
  • Annonse - Hovland og Ottosen
    Annonse

Fra Bibelen:

Luk 1,39–45

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde.

Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes.

Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?

For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.

Jeg ser for meg den unge jenta på vei mot fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Hun går fort, venter på å komme fram til slektningene sine og fortelle den store nyheten. Hodet er fullt av tanker etter den sterke opplevelsen hun hadde for noen dager siden. En engel kom på besøk og spurte om hun ville bli mor – til Guds Sønn! 

UNDERLIGE GRAVIDITETER.

Maria skjønte ikke stort av det. Men i sin gudfryktighet svarte hun ja.

Og vi som lever i 2023 kan være overlykkelige for akkurat det svaret. Maria var et viktig ledd i Guds frelsesplan. 

Sakarja og kona Elisabet har også opplevd underlige ting. Elisabet er i sin sjette måned. Også hun, som var så gammel at hun hadde sluttet å håpe på at hennes vanære skulle opphøre. De fem første månedene har hun holdt seg hjemme, så det er ikke så mange som vet at hennes største ønske er i ferd med å gå i oppfyllelse. 

Plutselig hører ekteparet noen raske skritt og en forsiktig banking på døra. 

Bønneemner:

Takk for at den allmektige Gud, skaperen av himmel og jord, ble menneske og tok på seg vår synd og skyld. 

Be om at juleevangeliet må bli kjent der hvor mennesker aldri har fått muligheten til å tro. 

Be for skolene våre – om at de skal være møteplasser hvor både elever og lærere kan dele tro og liv. Be for den vanskelige økonomiske situasjonen. 

Be for alle dem som gruer seg i julen på grunn av ensomhet, økonomiske bekymringer eller vanskelige relasjoner. Be om at de må få kjenne Guds nærvær gjennom julehøytiden. 

«God dag. Må Gud velsigne dere.» 

FRELSER OG HERRE.

Da kjenner Elisabet et kraftig spark i magen. Hun blir fylt av Den hellige ånd og roper høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?» 

Min Herres mor? Hva mente hun med det? Dette måtte være profetiske ord. Elisabet visste nok ikke hva som hadde skjedd da engelen Gabriel besøkte Maria i Nasaret. 

Barnet i Marias mage er både frelser og herre. Han vil være min og din frelser og herre. Det var derfor Jesus kom. «Han var i begynnelsen hos Gud.» (Joh 1,2). Og når han kommer inn i verden, sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud.» (Hebr 10,7) «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» (Joh 3,17) Julas budskap er vidunderlig! 

Refleksjon

1. Hvordan tror du det var for Gud selv å legge bort sin allmakt og underlegge seg syndens makt for å ofre seg selv for vår skyld? 

2. Hvordan skal Jesu offer og julens betydning påvirke din advents- og juletid i praksis? 

3. Hvordan kan Maria, min Herres mor, være et forbilde for oss i dag? 

FYLT AV ÅNDEN.

Det er legen Lukas som forteller historien om de to kvinnene. Som forfatter til Lukasevangeliet beretter han det meste av det vi vet om Jesu fødsel og barndom. Som lege visste han sikkert også en del om svangerskap og fødsler. Jeg har en følelse av at han også forsøker å beskrive kvinnenes følelser og glede. 

I Lukas 1,15 kan vi lese at barnet under Elisabets hjerte var fylt av Den hellige ånd. Tenk det! Mens døperen Johannes var et foster, ja, før han kom til verden, var han fylt av Ånden! Var det derfor han sparket så kraftig i Elisabets mage? Han sparket av fryd. Og det samstemmer godt med engelens budskap til gjeterne i Betlehem. Engelen sa at gleden over Jesu fødsel var stor. 

Gud hadde planlagt store oppgaver for begge barna.

Begge forkynte om Gud. Barnet til den eldste kvinnen ble en veirydder for barnet til den yngste. Begge endte livet på en brutal måte. Johannes ble halshogd, Jesus ble korsfestet. 

Men Jesus vant over døden. Han sto opp. Han ble redningen for alle som tror på ham. 

Powered by Cornerstone