Utsnitt fra Hans Gudes Snøhetta. Retusjering med KI
Utsnitt fra Hans Gudes Snøhetta. Retusjering med KI (Foto: Simon Berg)

En ny jord.

Vi lever i en tid der mange kjenner på frykt, usikkerhet og uro. Likevel står det fast at Gud har gitt sitt folk et fast håp.

Tekst: Hans Anton Eklund
Publisert: 21.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.51.
  • Forlagshuset Lunde
    Annonse

Bønneemner:

Takk for naturen og alt det vakre Gud har skapt – for gode venner, familie og nære relasjoner.

Be for våre kristne søsken som opplever forfølgelse, diskriminering og trakassering på grunn av sin tro. At Gud hver dag beskytter og gir dem styrke til å stå oppreist som lys og salt.

Be om at vårt liv og våre vitnesbyrd skal være preget av et himmelhåp og gjenspeile det forvalter- og vitneansvaret som Guds kirke på jord er gitt.

Be for julemessene i Misjonssambandet. Om at de må skape gode inntekter til misjonsarbeidet og være gode møteplasser i lokalsamfunnet.

Vi kom til Hjerkinn på Dovrefjell en våt høstkveld for ganske mange år siden. Vi var et par hundre «gutter» i aldergruppen 25+, og vi var på repetisjonsøvelse i forsvaret. En fin øvelse, men akkurat den kvelden var litt traurig. Det var bare noen få varmegrader og lett regn – og det var stummende mørkt. Stemningen var noe laber.

Morgenen etter våknet vi idet sola var i ferd med å stå opp. Det var skyfritt, vindstille og rimfrost, og innover fjellet så vi alle fargenyanser fra grønt og gult til flammende rødt.

I bakgrunnen lå Snøhetta med et tynt lag med nysnø. Et «nytt» Hjerkinn i forhold til natta som lå bak oss! Vi smilte og lo og snakket om at det er bare noen ganske få som får slike opplevelser på statens bekostning.

FORVALTERE.

Refleksjon.

1. Hva innebærer det at du er en forvalter på jorda, og hva er det viktigste i ditt forvalteransvar?

2. Tenk gjennom hvordan det kristne håpet kan prege deg i det daglige.

3. Hva betyr «gudsfrykt med nøysomhet » i praksis?

Dette værskiftet er bare et svakt bilde på det som skal skje når vi får se Guds rike i sin fullendelse. Gud skal skape og ny himmel og en ny jord der alt skal være fullkomment.

Forandringen blir så radikal at vi ikke skal huske det skaperverket som vi ser nå.

Mens vi venter, skal vi være gode forvaltere – først og fremst slik at evangeliet blir forkynt for alle folkeslag. Vi må heller ikke glemme vårt ansvar for de fattige, og vi skal også ta best mulig vare på skaperverket selv om det skal erstattes av noe helt nytt. Vi trenger å tenke gjennom vår egen livsstil og vårt eget forbruk. Også i klima- og miljøsaken er det sant at «…gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.» 1 Tim 6,6.

Apostelen Johannes fikk se den nye himmelen og den nye jorden. Det forteller han om i Johannes åpenbaring. I synet så han også det nye Jerusalem – og der skal intet urent komme inn. Her må vi merke oss: Vi kommer aldri til å bli rene på egen hånd slik at vi kan komme inn. Renheten består i å bli tilgitt vår egen synd og kledd i Jesu rettferdighet. Det er bare de som tar imot Jesus, som kommer inn, og vi kommer inn for Jesu skyld. Derfor haster det med å ta imot ham, og det haster med å forkynne evangeliet i verden.

FØDSELSVEER.

Det skaperverket vi ser nå, skal en dag bli borte. Det er flere og flere som forteller oss at den siste fasen kommer til å bli vanskelig. Mange spår kaos, sammenbrudd og undergang. Vi hører at utviklingen ikke er god. Flere og flere ser at jorda er preget av vonde veer. Mange mennesker opplever svært dramatiske konsekvenser av et klima som er ulage, og mange steder i verden er det krig og store naturkatastrofer.

Flere av våre åndelige søsken møter stadig sterkere motstand på grunn av sin kristne tro.

I Bibelen blir disse veene kalt fødselsveer, og de minner oss på noe helt nytt som skal komme. Jesus sier det slik i Luk 21,28: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

Nå i adventstida tenker vi på ham som kom som menneske da han ble født i Betlehem, og vi tenker på ham som skal komme igjen for å gjøre alle ting nye.

Powered by Cornerstone