Forfattarane Ørjan Johannesen og Olof Edsinger, i samtale med Jarle Waldemar.
Forfattarane Ørjan Johannesen og Olof Edsinger, i samtale med Jarle Waldemar.

Vonde åndskrefter

Jesus oppfordrar disiplane til å kaste ut vonde ånder, konstaterer forfattar Olof Edsinger. Korleis gjer ein det i dag?

Tekst: Ragnhild Tegle
Publisert: 02.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 07.04.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

Det skal handla om vonde åndskrefter, på bokbadet i Misjonssalen denne gufne tysdagen i november. Forskar på sjelesorg i pinserørsla, Jarle Waldemar, er kveldens programleiar. Twistskålene er satt på borda i entreen og Ketil Jensen, forlagsredaktør i Lunde, går i raske skritt fram og attende og helser på folk. I kveld skal forfattarane gis oppmerksemd. Eller rettare sagt bøkene deira.

Vonde åndskrefterØrjan Johannesen har skrevet boken Sjelelivets landskap.

PSYKISK HELSE.

Sjelelivets landskap, Farlige for fienden og Utdrivelse lyder titlane frå høvesvis Ørjan Johannesen, Olof Edsinger og Thomas Teglgaard. Me byrjar forsiktig med å etablere ein samanheng mellom psykisk uhelse og sjeleliv.

– Kan du sei noko om psykisk uhelse i høve til dei unge? spør Waldemar forfattaren av Sjelelivets landskap.

Johannesen peiker på unges sjølvrapporeringar om aukande psykiske utfordringar i det han held fram samfunnsdiagnosen frå ei bok skrive av legen Victor Frankl på 60 talet.

– Han seier at det verker som fleire og fleire har eit eksistensielt vakuum. Meir meiningsløyse og tomheit kjem av det manglande medvitet rundt verdiar. Vi menneskjer har ikkje instinkt som dyra, som fortel oss kva vi må gjera, det er derfor avgjerande å ha nokon som seier kva vi bør gjera. I ein kultur der verdiane ikkje gjev seg sjølv, ender vi ofte opp utan denne grunnleggande drivkrafta, seier Johannesen.

VONDE ÅNDSKREFTER.

Vonde åndskrefterOlof Edsinger har skrevet boken Farlige for fienden.

Mennesket er altså bygde opp av meir enn celler og molekyl, eller kjøt og blod, som forfattar Olof Edsinger, seier i sin argumentasjon for åndsmakters nærvær i våre liv.

– Våre fiendar er ikkje av kjøt og blod, dei kjem til utrykk som vonde åndskrefter. Derfor er det også avgjerande å møte dei med den gode åndskrafta, som kjærleik er.

DEMONLEGEN. 

Den siste forfattaren ut i ringen, Thomas Teglgaard, eller «demonlegen», som ei dansk avis, tabloid nok, kalla han, seier han ofte å møter dei psykisk plaga pasientane sine med Jesus si likning om kvinna som vart teken i ekteskapsbrot.

– Kor er den som ikkje dømer deg, spør eg pasientane, som seier stemmane plagar dei. Han let det ligga ei stund, før han til slutt proklamerer at det finnes éin som ikkje dømmer dei. Forfattaren av boka «Utdrivelse», visar til Guds son, når folk spør han om han trur på vonde ånder.

– Nei, eg trur på Jesus Kristus.

Med dette slagordet kjem dagen mot vegs ende, medan samtalen om det underkommuniserte emnet vonde åndskrefter, i følgje kveldens forfattarar, berre er ved sin spede start.

Farlige for fienden er anmeldt her.

Sjelelivets landskap er anmeldt her.

Powered by Cornerstone