Bokomslag
Bokomslag (Foto: Luther forlag)

Kristen tro og psykisk helse

Tekst: Sven Morten Kjølleberg
Publisert: 18.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.18.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Sjelslivets landskap

Ørjan Johannesen

Luther Forlag, 2023

127 sider

I boken Sjelslivets landskap setter forfatter Ørjan Johannesen fokus på sammenhengen mellom kristen tro og psykisk helse. Boken har to deler, en om det å være menneske og en om den kristne troen. Mennesker i Bibelen. I del en skriver Johannessen om hvordan vi mennesker fungerer og hva vi preges av. Her kommer dyp innsikt formulert på kortfattet og enkelt vis. Forfatterens faglige innsikt og mange møter med ulike mennesker skinner gjennom.

Kristen tro og psykisk helseBokomslagFoto: Luther forlag

Flere steder kombinerer forfatteren menneskelig innsikt med bibelsteder som uttrykker dype menneskelige opplevelser som tvil, angst og nød.

Slik bidrar boken til å minne oss om at Bibelens personer var mennesker som deg og meg. Kapittel 6 kan trekkes frem som særlig relevant for vår tid og mange menneskers opplevelse av å ha opplevd avvisning. Forfatteren skriver kortfattet, men fyldig om hvordan vi bærer med oss avvisninger i livet og hvordan de kan prege oss.

Kjernesannheter.

I bokens andre del løfter forfatteren frem kjernesannheter i den kristne troen som kan bringe fred til sjelen. Johannesen skriver at han ikke er teolog, men også skolerte teologer kan lese boken og få viktige påminnelser om evangeliets kraft og Jesu nåde som gis oss gratis.

Sannheter vi alle har godt av å påminnes fra tid til annen.

Hvert kapittel har oppsummering og spørsmål til ettertanke. Slik kan boken enkelt brukes til samtalegrupper. Kapitlene er også såpass korte at en gruppe enkelt kan lese et kapittel sammen for så å samtale ut fra spørsmålene.

Overraskelse om eget liv.

Det er en forholdvis kort bok (127 sider) og det er mer å si om bokens tema, men den gir er et godt utgangspunkt for samtale og refleksjon rundt spørsmål som berører mange. Forfatteren stiller mange spørsmål underveis, kanskje for mange i forhold til bokens lengde, men flere vil kunne få seg en overraskelse om eget liv og tro dersom de våger å dvele ved forfatterens spørsmål og reflektere over eget liv.

Powered by Cornerstone