Et bibelbelte oppstår
(Foto: Heidi Berg)

Et bibelbelte oppstår

Ny forskning peker på flere nye grunner til den geografiske plasseringen.

Tekst: Hans Christian Bergsjø
Publisert: 17.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 05.20.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse
Et bibelbelte oppstårBjørg SelandFoto: Privat

– Det er interessant at vi fikk et sammenhengende «bibelbelte» langs kysten fra Agder og oppover langs Vestlandet, uttaler Bjørg Selnes Seland.

Hun er professor emerita i historie ved UiA, og har brukt store deler av karrieren på å forske på frivillige organisasjoners fremvekst i Norge, deriblant kristne organisasjoner. Rundt år 1800 kom Hauge-vekkelsen, som i størst grad fikk fotfeste på Østlandet og i deler av Trøndelag. Siden kom andre vekkelser, men det var først fra 1870-tallet og utover at vekkelsene fikk feste også på Sørlandet.

Da kom en nyevangelisk vekkelse med budskapet: «kom som du er – du kan bli frelst i dag!» Dette i kontrast til det eldre, noe strengere,pietistiske omvendelsesbudskapet som hadde rådet frem til da.

– Den nye innpakningen var helt avgjørende for at det ble en bred folkebevegelse, mener Seland.

UTRYGGHET SOM FAKTOR.

Mot slutten av 1800-tallet ble altså både Sørlandet og Vestlandet «vekket». Det skjedde i en periode preget av samfunnsendringer ved overgangen fra bondesamfunn med hovedsakelig selvforsyningsøkonomi, til pengeøkonomi og industrialisering. Men hvorfor ble nettopp disse områdene selve tyngdepunktet for lekmannsbevegelsen i Norge?

– Dette spørsmålet har blitt forsøkt forklart på ulike måter siden slutten av 1800-tallet, forteller Seland.

Noen forklaringer er foreldet. Men en gammel forklaring som fortsatt fortjener oppmerksomhet, handler om at det langs kysten er mange som nær sagt lever av havet, og som dermed lever med en høy risiko for brå død.

– At åpenhet for Gud eller transcendente krefter delvis handler om et element av utrygghet, mener jeg har mye for seg, sier Seland, som legger til at land med høy velferd og trygghet i dag er blant de mest sekulære landene i verden.

KULTURUTVEKSLING.

Hun understreker at en ikke kan legge frem én forklaring, men peker heller på flere forklaringsfaktorer som til sammen kan utgjøre et meningsfylt svar på spørsmålet. En annen viktig faktor til bibelbeltetets geografiske plassering er ifølge Seland oversjøisk kulturkontakt.

– Sjøfolk møtte nyevangelisk «vekkelseskristendom» i Storbritannia, der både britiske og amerikanske predikanter drev forkynnelse i havnebyene, forteller hun.

Seland peker også på emigrasjonen til USA som en avgjørende faktor for etableringen av et «bibelbelte»;

– Brevkontakt med utvandrerne og kontakt med norsk-amerikanske menigheter ga nye impulser. Dessuten var det mange av utvandrerne som vendte tilbake; det gjelder særlig Sørlandet. Nyevangeliske miljøer i USA fikk en avgjørende innflytelse på utviklingen av det norske bibelbeltet mot slutten av 1800-tallet og gjennom første halvdel av 1900-tallet, avslutter professor Seland.

Powered by Cornerstone