– En utpreget fagbok

Tekst: Espen Ottosen
Publisert: 16.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 06.40.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

32 ulike personer – fra Hans Nielsen Hauge som ble født i 1771 til Rosemarie Køhn som ble født i 1939 – presenteres i boken Kristne Strateger. I tillegg har redaktøren skrevet innledningskapittelet «Strategi og kristendom» og et fyldig avslutningskapittel kalt «Kristne strateger og andre strateger».

De ulike kapitlene fremstår delvis som ganske ordinære miniportretter av sentrale personer i norsk kirkeliv de siste 250 årene.

Men forfatterne forsøker også å belyse hvordan de ulike personene opptrådte som strateger. Det betyr, ifølge redaktøren, at personene «var engasjerte, kreative, handlekraftige personer som var opptatt av å møte utfordringer i tiden». De tenkte langsiktig, og målet var «å styrke kristen tro, kristent liv og kristen samfunnspåvirkning i en tid da sekulariseringen grep om seg».

Noen av personene som presenteres, er opplagte valg. Det gjelder Hans Nielsen Hauge, Lars Oftedal, Lars Dahle (hvor oldebarnet, som også heter Lars Dahle og er professor ved NLA Høgskolen, er forfatter), Eivind Berggrav og Andreas Aarflot.

Andre personer er det mer overraskende at har fått sin plass i en slik bok.

Det gjelder for eksempel Edvard Masoni, som etter å ha vært misjonær for Misjonssambandet i Kina ble «samepolitisk aktivist» og Annie Skau Berntsen, som var misjonær for Misjonsforbundet i Kina og Hong Kong.

Boken er en utpreget fagbok. Den er stort sett saklig og nøktern – og har rikelig med sluttnoter og henvisninger. Men den kan leses, og vil settes pris på, av alle som synes moderne kirkehistorie er interessant og vil lese hva kirkelige ledere i Norge har utrettet og hva slags strategi de arbeidet etter.

Powered by Cornerstone