Usha Reifsnider var hinduist, men ble døpt som 19-åring.
Usha Reifsnider var hinduist, men ble døpt som 19-åring.

Konvertitten ble kirkeleder

Da Usha Reifsnider ble døpt som 19-åring, ble hun kastet ut hjemmefra. 40 år senere har begge foreldrene tatt imot Jesus, og hun leder Lausanne i Europa.

Tekst: Anders Artmark Aanensen
Publisert: 05.12.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 08.43.
  • Forlagshuset Lunde
    Annonse

USHA REIFSNIDER

Alder: 60 år.

Bor: Oxford i England.

Sivilstand: Gift og har to barn.

Stilling: Regiondirektør i Europa for Lausanne-bevegelsen.

Bakgrunn: Har vært misjonær i Midtøsten.

Året etter at familien reiste fra India til Birmingham i England, ble Usha Reifsneider født inn i en vanskelig innvandrertilværelse. Faren jobbet på fabrikk, men deler av den sparsomme lønnen måtte sendes til slektninger i hjemlandet. Men de hinduistiske foreldrene var opptatt av at døtrene skulle få en god utdannelse, så derfor var de takknemlige da en lærer inviterte Usha og søsteren på søndagsskole.

TOK IMOT JESUS.

– Lærere har høy status i vår kultur, og foreldrene mine var glade fordi det utviklet engelsken vår. Hinduisme har ikke en bok, og de så på søndagsskolen som et sted hvor vi lærte å bli gode mennesker. Det var ikke vanskelig for dem i det hele tatt, forteller Usha.

Derimot ble det vanskelig da hun tok et eget valg om å følge Jesus.

– Foreldrene mine ble veldig sinte. Hinduisme er en regional identitet, og kristendom blir i India tolket gjennom kolonialismen.

Faren min var en del av frigjøringsbevegelsen i India, og de hadde ikke noe problem med Jesus, men derimot med de vestlige kulturelle aspektene, forklarer Usha.

Det ble slutt på besøkene til søndagsskolen, og moren slo henne. Som tenåring gikk hun til kirken i skjul, men da foreldrene fikk vite at hun hadde latt seg døpe som 19-åring, ble hun tvunget til å flytte hjemmefra.

KONVERTITTER.

Hun levde fra hånd til munn og hadde ingen fast bopæl. Mange i kirken kjente til situasjonen hennes, men ingen hjalp en ung konvertitt med å finne et sted å bo. Usha engasjerer seg fremdeles sterkt i hvordan kristne tar imot konvertitter.

– Kanskje spør vi oss selv: Hva om de utnytter oss? Men hva vil egentlig det si? Bibelen sier at vi kristne skal ofre oss for hverandre i kjærlighet – at vi skal sette andres behov foran våre egne.

Vi må invitere de nye kristne inn i vår hverdag, og ikke bare vårt søndagsliv, sier hun med ettertrykk.

Kanskje kan vi se noen spor av bakgrunnen hennes også i engasjementet for en globalisering av kirken.

– Samtidig som vi ikke må demonisere vestlig kristenhet, så er den vanskelig i mange kulturer. Der vestlig disippelskap legger vekt på individualitet, er majoriteten av verden fellesskapsfokusert. Der vestlig kristen filosofi sier at jeg tror, derfor er jeg, så vil majoriteten av kristne i verden tenke at jeg er fordi de rundt meg gir meg identitet, mener hun.

Skal vestlige kristne inkludere innvandrere i menighetene, mener hun vi også må la oss påvirke av dem.

– Det er mange afrikanske kirker her med kvalifiserte teologer. Da kan vi ikke bare invitere dem for å synge en sang. Vi må slippe dem til på talerstolen og ikke basere alt på vestlig teologi. Det er ikke slik at vi da kaster bort vår egen kultur, men teologien vokser ved at forståelse av Gud utvides, sier Usha.

REGIONDIREKTØR.

Hun har selv erfaring med å ikke bli hørt i europeisk kristen sammenheng. Det gjorde at hun egentlig hadde gitt opp Lausanne-bevegelsen, til hun møtte en nordmann.

– Jeg var på en av Lausanne-bevegelsens tenketanker i 2018, men opplevde at ingen hørte på meg uansett. Men så møtte jeg Ole-Magnus Olafsrud, og for første gang følte jeg at noen lyttet til meg. Han involverte meg inn i bevegelsen igjen, forteller Usha.

Olafsrud er best kjent som leder av Navigatørene, men har også i en årrekke vært engasjert i Lausanne-bevegelsen.

Likevel var Usha overrasket da hun ble spurt om å være regiondirektør for bevegelsen.

– Plutselig spurte de meg, og jeg spurte tilbake om det var som assistent eller sekretær, sier hun og ler.

Hun deler ansvaret med Jim Memory.

OVERRASKENDE OMVENDELSE.

Hva så med foreldrene, som hun i mange tiår hadde et anstrengt forhold til?

– For rundt 20 år siden kom min mor til England og ble med i kirken. Jeg ble sjokkert da hun etterpå ba om å få bli en kristen. Da hun døde, hadde jeg en visjon av at hun vinket til meg, og 20 minutter senere fikk jeg en telefon med dødsbudskapet, forteller Usha.

Enda mer overraskende var det kanskje da faren ble en kristen.

– Jeg besøkte han i India og han fortalte at han hadde drømmer om Jesus. Vi hadde mange samtaler om dette, og så spurte jeg om jeg kunne be for han. Da tok han imot Jesus, sier Usha.

Powered by Cornerstone