Danby Choi
Danby Choi (Foto: Bokomslag)

Et oppgjør med woke

Tekst: Hans Christian Bergsjø
Publisert: 15.11.23 KL. 01.35.
Oppdatert: 22.02.24 KL. 07.56.
  • Annonse - FiH
    Annonse

Kanseller meg hvis du kan

Danby Choi
Aschehoug forlag, 2023

306 sider

I sin rykende ferske bok, Kanseller meg hvis du kan – mitt oppgjør med woke, er Subjekt-redaktør Danby Choi på hjemmebane. Choi kombinerer fortellingen om seg selv med saklig kritikk av et bredt spekter av emner. Han fremstår som særdeles uredd og diskuterer alt fra rus, ytringsfrihet og rasisme til kjønn, transseksualitet og likestilling – og ender ofte opp med å argumentere ver- dikonservativt, på tross av at han er selverklært liberal.

Et oppgjør med woke

Selvforsvar.

Temaene er rikt illustrert med anekdoter fra Chois liv – noen av dem er hjelpsomme, andre ganger fremstår han indignert. Det fremstår i deler av boken som om forfatteren er mer opptatt av å forsvare seg selv enn av å belyse hvorfor woke kan være en skummel idé.

Boken bør leses av alle som vil forstå tiden vi lever i, særlig i norsk kontekst. Det er forfriskende med en som Choi – som både er homofil og innvandrer – som er kritisk til en del av det ved det norske samfunnet mange konservative kristne er kritiske til.

Chois innfallsvinkler er annerledes, og kan slik være med på å utdype posisjoner en del av oss allerede har inntatt.

Han er, litt tabloid sagt, god til å peke på det skakkjørte ved Norge anno 2023. Min opplevelse er at Choi er med på å utvide ytringsrommet i Norge, og at han er effektiv i å motvirke kanselleringskultur.

Anbefales.

Sjefredaktøren i kultur-nettavisen Subjekt er bare 30 år, han er en hyppig brukt kilde av mange medier og er en stemme som trolig vil være med på å prege samfunnsdebatten i mange år fremover. Derfor, og fordi boken er både spennende, underholdende, opplysende og gir innblikk i en del av kulturlivet de færreste har kjennskap til, anbefales den varmt. 

Powered by Cornerstone