Åpne dører i Sentral-Asia
(Foto: Privat)

Åpne dører i Sentral-Asia

– Vi ved klinikken opplever dette som et lite mirakel, og er meget glade for denne muligheten.

Tekst: «Peter» Utsending i Sentral-Asia
Publisert: 14.11.23 KL. 07.00.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 05.52.
  • Annonse - KNIF
    Annonse

Sentral-Asia er ikke åpent for tradisjonell misjonsvirksomhet. Man må ha ordinære jobber eller studier for å få visum til Sentral-Asia for å kunne være her over lengre tid. Misjonssambandet har de siste årene hatt kristent fagpersonell som har undervist i førskoler og på universitetsnivå, samt hatt en utsending som har arbeidet ved en medisinsk klinikk startet av lokale kristne leger.

ÅPNER OPP.

Flere av landene i Sentral-Asia har vært ganske lukkede og hatt lite impulser utenfra, med unntak av relasjoner med andre land fra det tidligere Sovjetunionen. Blant annet har det vært få som har behersket engelsk, og vi må som oftest bruke det lokale språket eller russisk for å virke i samfunnet.

Men noe er i ferd med å endre seg.

Men noe er i ferd med å endre seg. En ny generasjon har begynt å lære seg engelsk på skolen, og vi opplever at landet vi er i, ønsker å åpne opp for mer impulser og kompetanse utenfra.

ET LITE MIRAKEL.

Et eksempel på dette er at to universiteter dette året har tatt kontakt med klinikken og ønsket at våre engelskspråklige leger skal undervise deres medisinstudenter. Vi ved klinikken opplever dette som et lite mirakel, og er meget glade for denne muligheten.

Vi har lenge ønsket å dele videre det vi har av kunnskap og verdier, og plutselig har det åpnet seg opp to dører på ulike universiteter i Sen- tral-Asia dette året.

TRE UNIVERSITETER.

Det ene universitetet ligger i byen der vi bor. De ønsker nå å sende sine studenter til vår klinikk for å få både praktisk og teoretisk utdanning der. Det andre universitetet, som ligger mange timers reise unna, arbeider en av utsendingene ved en uke i måneden. Etter at disse mulighetene nå har åpnet seg opp, vil Misjonssambandet nå ha til sammen fire utsendinger som underviser fulltid ved til sammen tre universiteter i Sentral-Asia, innen ulike fag.

Vi som utsendinger ber om forbønn for at vi kan gripe de mulighetene som denne teltmakertjenesten gi.

Vi som utsendinger ber om forbønn for at vi kan gripe de mulighetene som denne teltmakertjenesten gir. Vi ber om at vi må være et vitne om Ham, og at vi sammen med lokale troende kan være et lys og salt der vi er.

BØNN OG LOVSANG.

Vi er ikke mange utsendinger i Sentral-Asia, men vi opplever at Gud kaller flere arbeidere også utenfor vår organisasjon til regionen, folk som vil stå med oss i arbeidet med de ulike pro- sjektene vi har. Vi vet at det bønnearbeidet som legges ned av dere i Norge, er av største viktighet for Guds rikes fremgang, og vi tror at også disse dørene som nå har åpnet seg, er et resultat av lovsang, tilbedelse og bønn for unådde folkegrupper.

I dette året har vi her på dette feltet blitt minnet på teksten fra 2 Krønikebok kapittel 20, om hvordan kong Josafat og hans Juda-rike vant en krig ved hjelp av lovsang og tilbedelse. Inspirert av denne bibelhistorien, har vi også tatt lovsang i bruk i møte med livets små og store gleder og kamper her i Sentral-Asia. Tusen takk for at du står med oss i arbeidet og Gud velsigne deg! 

Powered by Cornerstone